Takie katastrofy w czasie pokoju się nie zdarzają!

Po wykładzie Rafała Brzeskiego W kleszczach dezinformacji, Tadeusz Wolnicki zadał pytanie o dezinformacje w sprawie wydarzeń w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010 roku.

Tadeusz Wol­nic­ki:

…mówiliśmy o dez­in­for­ma­cji rosyjskiej niemieck­iej… chci­ałem się ter­az zapy­tać o naszą dez­in­for­ma­cję… porus­zony został tutaj tem­at Smoleńs­ka… z lot­niska Siewiernyj były trans­porty niele­gal­nej broni… lot­nisko było mon­i­torowane non stop przez stronę amerykańską… sko­ro współpra­ca się tak moc­no zacieśniła powin­niśmy te mate­ri­ały otrzy­mać… były skrzyn­ki… zostały też odczy­tane… nasza władza się przyz­nała że te infor­ma­c­je od Amerykanów otrzy­mali… pełny zapis wszys­tkiego co się dzi­ało… jest to po pros­tu wycis­zone medi­al­nie… dlaczego…

Rafał Brzes­ki:

…zaczni­jmy od tego dlaczego nikt nie przyle­ci­ał… wszyscy się zasłonili wulka­nem… i nie przyle­cieli… z tego samego powodu dlaczego do dzisi­aj… nie jesteśmy w stanie od wszys­t­kich otrzy­mać tego wszys­tkiego co oni mają… dwa argu­men­ty ma dru­ga strona… pier­wsze… dlaczego nie przyle­cieli… bo trze­ba by było zająć stanowisko… a to poli­ty­cznie nie było wygodne… Gruzin potrafił…

…drugie… proszę pamię­tać że co innego jest wiedzieć a co innego mieć dowody które się osto­ją w sądzie… służbom różnego rodza­ju… wystar­czy wiedzieć… służ­ba pode­j­mu­je decyzję czy tego klien­ta się elimin­u­je czy nie… do sądu trze­ba mieć dowody… 

…oni nie mogą ujawnić mnóst­wa rzeczy… ujawnią to że widzą z satelity… co otrzy­mal­iśmy może też nie może­my ujawnić… bo być może otrzy­mal­iśmy pod klauzurą tajem­ni­cy… wystar­czy świado­mość jed­na… takie katas­tro­fy w cza­sie poko­ju się nie zdarza­ją

Ku Prawdzie: W sądzie nawet twarde dokumenty mogą się nie ostać. Wystarczy, że sędzia będzie miał na oczach opaskę 😉 Takie katastrofy w czasie pokoju zdarzają się bardzo często. Służbom specjalnym wystarczy wiedzieć!

 

TWOIM ZDANIEM 10 KWIETNIA 2010 R. TU-154 ROZBIŁ SIĘ WSKUTEK:

 

helena-kuzma
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! A kto się… zamachnął? 😎
jaroslaw-wityk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ciekawe… to kto był pacjentem dr Rafała Brzeskiego… w tym przypadku? 😆

2 myśli na temat “Takie katastrofy w czasie pokoju się nie zdarzają!

 • 5 grudnia 2016 o 22:25
  Permalink

  Czy mi się wyda­je czy stor­na co jak­iś czas przes­ta­je dzi­ałać ?

  Odpowiedz
  • 13 grudnia 2016 o 19:43
   Permalink

   Dzięku­ję! Nieste­ty awarie się zdarza­ją… przepraszam i zapraszam 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *