Terytorialsi po raz pierwszy strzelali z GROT-ów w Morągu

W Morągu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Warmii i Mazur odbyli pierwsze strzelania z karabinków GROT. W miniony weekend Terytorialsi z batalionu lekkiej piechoty w Morągu, kontynuowali szkolenie wyrównawcze.

Tym razem żołnierze poz­nali budowę kara­binków GROT, zasady ich obsłu­gi i eksploat­acji. Odbyli także pier­wsze szkole­nie na strzel­ni­cy.

Dla nowo przy­byłych żołnierzy, była to okaz­ja do wyra­bi­a­nia praw­idłowych nawyków i właś­ci­wych reakcji pod­czas posługi­wa­nia się bronią.

GROT to najnowocześniejsza broń na światowym poziomie. Cieszę się, że żołnierze WOT od samego początku służby mogą się szkolić z jej obsługi.

– pod­kreśla płk Mirosław Bryś, dowód­ca 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Żołnierze, którzy doskon­alą swo­je umiejęt­noś­ci na ośmiod­niowym szkole­niu wyrów­naw­czym, także nie kryją zad­owole­nia z możli­woś­ci obsłu­gi najnowocześniejszej broni:

Nowoczesny karabinek odpowiada na podstawowe potrzeby skuteczności działań współczesnego żołnierza na polu walki. Jest łatwy w obsłudze. Przystosowany do strzelania dynamicznego, ale ma również dobre skupienie w celności.

– pod­kreśla ppor. Eryk Kowal­czyk, żołnierz pełnią­cy Tery­to­ri­al­ną Służbę Wojskową.

Terytorialsi strzelali w Morągu

Uczest­nik szkole­nia st. szer. Karol Stypółkows­ki zaz­naczył, że obsłu­ga broni jest bard­zo pros­ta, a cel­ność bard­zo dobra. Odrzut jest min­i­mal­ny, co pozwala utrzy­mać ogień na kierunku. Jestem bard­zo mile zaskoc­zony – doda­je.

Wyni­ki, jak na pier­wsze strze­lanie, są bard­zo obiecu­jące. Spośród 152 strze­la­ją­cych, 85 żołnierzy uzyskało oce­ny bard­zo dobre.

Moni­ka Jabłońs­ka — Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *