To był rok przełomowy dla Olsztynka! Artur Wrochna

18 czerwca 2018 roku brałem udział w bardzo ciekawej sesji Rady Miejskiej Olsztynka. Przedstawiam Państwu wystąpienie Burmistrza Artura Wrochny — To był rok przełomowy dla Olsztynka! — po uzyskaniu absolutorium dla wydatków za 2017 rok.

Znalazła się tylko, a może aż dwój­ka — ponieważ w Pur­dzie, Rada Gminy prak­ty­cznie jednogłośnie akcep­tu­je wszys­tkie uch­wały pod­sunięte im przez naj­gorszego wój­ta w his­torii Gminy Pur­da — dwój­ka odważnych rad­nych, w tym Wiesława Fil­ip­kows­ka, która bard­zo odważnie przed­staw­iała sytu­ację z innej strony.

Wys­tąpi­enia Wiesławy Fil­ip­kowskiejNiesamowi­ta patolo­gia: nepo­tyzm, naduży­cia i korupc­ja w Olsz­tynku i Wal­ka z patologią w Olsz­tynku ma sens i będzie kon­tyn­uowana! — do obe­jrzenia i oce­ny na stron­ie cza­sopis­ma KU PRAWDZIE.

Andrzej Adamow­iczEcho Pur­dy

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *