To co ja mówię, to największa tajemnica obecnego Rządu! Joanna Teglund

To co ja mówię, to największa tajemnica obecnego Rządu. To jest polityka migracyjna, o której nie wolno mówić, bo społeczeństwo ma się o tym nie dowiedziećJoanna Teglund.

Pani pracuje w Szwedzkim Urzędzie Imigracyjnym, czy nie ma pani problemów związanych z tym, o czym pani informuje?

Joan­na Teglund:

skrót wypowiedzi — całość do obe­jrzenia

Ja już nie pracu­ję. Kiedy ja w 2015 udzieliłam obsz­ernego wywiadu, to była pier­wsza relac­ja ze Szwecji oga­r­niętej kryzy­sem imi­gra­cyjnym — wtedy w Szwecji nie wol­no było o tym mówić — i to była pier­wsza relac­ja, która ukaza­ła się poza grani­ca­mi. 

Ja zapłaciłam dosyć wysoką cenę za ten wywiad. Ludzie się pyta­ją: Czy pani się nie boi? Proszę państ­wa, ja znam inny stra­ch.

Jeżeli my tego nie zmienimy, to my wszyscy za chwilę będziemy się potwornie bać! Ale to naprawdę potwornie. Ja znam ten strach ze Szwecji.

To co ja robię, ja mam wkalku­lowane…

Robię to dla dobra 38 mil­inów Polaków, którzy nie zda­ją sobie z tego sprawy, że — nawet poli­ty­cy, którzy prowadzą tą poli­tykę — oni zostaną dotknię­ci kon­sek­wenc­ja­mi tej poli­ty­ki. 

Polska jest jak tonący okręt.

My wszyscy się utopimy, tak samo jak w Szwecji, wszyscy są utopi­eni. Jeszcze całkiem niedawno dzi­en­nikarze nie mówili o tym, bo czuli się bez­piecznie.

Ter­az w dziel­ni­cach, gdzie mieszka­ją dzi­en­nikarze czy eli­ty, cią­gle są jakieś napady, jakieś strze­lan­ki. Oni już widzą, że nie są w stanie uciec przed kon­sek­wenc­ja­mi swo­jej poli­ty­ki.

Ja to też mówię dla dobra poli­tyków, którzy prowadzą tą poli­tykę, bo oni nie mają świado­moś­ci kon­sek­wencji poli­ty­ki, którą prowadzą.

 

Oni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *