To jest plan dla Europy! To jest plan zniszczenia naszej cywilizacji! Joanna Teglund

Obserwując sytuację w Polsce, kiedy jeszcze mieszkałem za granicą, doszedłem do wnioski, że jest jakiś centralny ośrodek zarządzania. Ponieważ to, co się działo — mieszkałem w USA — to za chwilę było przenoszone do Polski. Tak jakby była kopia tego, co tam się dzieje: ataki na Kościół, gender… to wszystko… Czy pani też to widzi?

16 sty­cz­nia 2019 — Joan­na Telung:

Abso­lut­nie! To jest plan dla Europy! To jest plan zniszczenia naszej cywiliza­cji!

Ja widzę nawet pewne doku­men­ty, które są podob­ne. Są podob­ne nar­rac­je, podob­ne sfor­mułowa­nia…

Jest bard­zo dużo podobieństw, tak jak­by ten sam sce­nar­iusz był tłu­mac­zony na różne języ­ki i media mają prowadz­ić indok­try­nację w tym samym kierunku.

Ja widzę bard­zo dużo podobieństw.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *