Nie byłem szkoleniowcem brytyjskiej policji! Rafał Brzeski

20 października 2017 r. — tym razem na zaproszenie Stowarzyszenia Endecja, z odczytem zatytułowanym Fundamenty niemieckiego “cudu” gospodarczego, pojawił się w Olsztynie dr Rafał Brzeski. W 2015 i 2016 roku rejestrowałem spotkania Rafała Brzeskiego z mieszkańcami Olsztyna, które organizowały KoLiber i środowisko narodowe.

W zasadzie dr Rafała Brzeskiego mieszkań­com Olsz­ty­na przed­staw­iać nie trze­ba. Ci z nas — akty­wni mieszkań­cy Olsz­ty­na — którzy potrafią ruszyć d… z fotela — nie tylko w swoim intere­sie, doskonale wiedzą kim jest Rafał Brzes­ki.

Pełniąc rolę gospo­darza Marek Pac­holec ze Sto­warzyszenia Endec­ja, przy­go­tował słowo wstęp­ne, które miało na celu przy­wi­tanie Rafała Brzeskiego i przed­staw­ie­nie not­ki biograficznej goś­cia.

Było bezprob­le­mowo do momen­tu, gdy Marek Pac­holec stwierdz­ił, że Rafał Brzes­ki to szkole­niowiec policji bry­tyjskiej. Takie stwierdze­nie spotkało się z naty­ch­mi­as­tową reakcją goś­cia.

Nie! To już przesada!  Od razu muszę zaprotestować. Dementuję to w Internecie. Kiedy byłem doktorantem na Uniwersytecie …

I dalej dr Rafał Brzeski opowiedział o okolicznościach, które sprawiły, że w mediach pojawiły się informacje o jego powiązaniu z brytyjską policją i Scotland Yardem. Rafał Brzeski stanowczo stwierdził, że nigdy nie szkolił brytyjskiej policji. Jednak ma świadomość, że z faktem wykreowanym przez portale społecznościowe… nie sposób wygrać! To już przesada! 😉  Ten początek spotkania z Rafałem Brzeskim, zamieszczam w cyklu: jaka jest Twoja prawda? Rafał Brzeski mówi jaka jest prawda o… jego życiorysie. CDN

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *