W 100 rocznicę odzyskania niepodległości

10 czerwca w Olsztynie, już po raz siódmy odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. W upalne niedzielne popołudnie, kilka setek mieszkańców Olsztyna przemaszerowało ze Starego Miasta do Parku Centralnego. 

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości - Olsztyn, 10.06.18 r. - fot. S. Olsztyn

W Parku Cen­tral­nym odbył się piknik rodzin­ny. pod­czas którego orga­ni­za­torzy zapewnili rodz­i­com i dzieciom atrakc­je kul­tur­alne i kuli­narne.

Mi najbardziej do gus­tu przy­padły: dinoza­ur, patri­o­ty­czne śpiewy i… grochówka pros­to z kotła.

Piknik poprowadz­ił znany olsz­tyńs­ki dzi­en­nikarz Grze­gorz Kas­ja­niuk.

Pełną relację fil­mową zaprezen­tu­ję w najbliższy week­end, gdy już opanu­ję w dostate­cznym stop­niu pro­gram, który zakupiłem dzię­ki Wasze­mu wspar­ciu. Dzięku­ję!

Na zakończe­nie pikniku odbyła się pięk­na uroczys­tość… sadze­nie drze­wa.

W Parku Cen­tral­nym, w miejs­cu obok którego prze­jeżdżam row­erem praw­ie codzi­en­nie, został posad­zony grab.

Jak powiedzi­ał Janusz Pruc­nal, i co zostało napisane na tabliczce upamięt­ni­a­jącej to wydarze­nie, grab posad­zono:

W 100 rocznicę odzyskania niepodległości — uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *