Ania Walentynowicz najbardziej ucierpiała od podłych zachowań Wałęsy!

Kto wytypował Lecha Wałęsę do Nagrody Nobla? Co o działalności Anny Walentynowicz mogą powiedzieć państwo Gwiazdowie? Jak to się stało, że Lech Wałęsa stanął na czele strajku w stoczni? — te pytania padły do państwa Gwiazdów na spotkaniu w Olsztynie, 5 marca 2016 r.

 

… kto zgłosił kandy­daturę? tego nie wiem…

… to jest pewien zbieg okolicznoś­ci… myśmy nie pra­cow­ali w Stoczni Gdańskiej… w Stoczni Gdańskiej była gru­pa młodych spawaczów, głównie z wydzi­ałów kadłubowych… oni mieli zacząć stra­jk… Borusewicz prosił Lecha Wałęsę, który był członkiem WZZ, żeby wkroczył… i tak się zaczęło…

… a potem, kiedy już został prze­wod­niczą­cym komite­tu stra­jkowego w Stoczni Gdańskiej, w sposób nat­u­ral­ny został prze­wod­niczą­cym prezy­di­um Międzyza­kład­owego Komite­tu Stra­jkowego…

… o Annie Walen­tynow­icz to jest taka gru­ba książ­ka, którą napisał pan Cenck­iewicz… Ania Walen­tynow­icz… tak bezpośred­nio, w sen­sie per­son­al­nym, najbardziej ucier­pi­ała od podłych zachowań Wałęsy, bo to co Wałęsa robił w sto­sunku do niej, to przekracza… granice przyz­woitoś­ci

… Wałęsa ma jed­ną cechę… był niepraw­dopodob­nie zaz­dros­ny o oklas­ki… Walen­tynow­icz była niesły­chanie pop­u­lar­na… wściekał się… ją kochali… jak był zaz­dros­ny o oklas­ki, to prze­chodzi ludzkie poję­cie…  

… Andrzej na zebra­niu ple­narnym… z kart­ki czy­tał… Andrzej nie skończył… wszyscy słuchali… Wałęsa w pewnym momen­cie się wkurzył, zer­wał się i powiedzi­ał: Do hym­nu!… zaśpiewal­iśmy hymn… co ci odbiło?… Andrzej czy­tał har­mono­gram… ale za dłu­go gadał i wszyscy go słuchali…

 

Według Joanny Dudy-Gwiazdy, Anna Walentynowicz najbardziej ucierpiała od podłych zachowań Wałęsy. To co Wałęsa robił w stosunku do niej, to przekracza granice przyzwoitości. Całość wypowiedzi — do obejrzenia na załączonym filmie.

 

 

 

2 myśli na temat “Ania Walentynowicz najbardziej ucierpiała od podłych zachowań Wałęsy!

  • 4 kwietnia 2016 o 13:07
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak… przez 30 lat niewiele się zmieniło… dalej przy władzy “komu­niś­ci i złodzieje” 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *