Prawda leży dokładnie tam, gdzie jej miejsce! Wioletta Sawicka

Wioletta Sawicka z Olsztyna to dziennikarka, która realizuje się zawodowo poprzez pisanie reportaży i przeprowadzanie wywiadów z ciekawymi ludźmi.

Wio­let­ta Saw­ic­ka pra­cow­ała w radiu, pub­likowała w prasie, a także zas­makowała dzi­en­nikarst­wa telewiz­yjnego. Spotkałem się z panią Wio­let­tą Saw­icką w olsz­tyńskim Parku Cen­tral­nym, by uzyskać auto­graf na książce jej autorstwa: Wyjdziesz za mnie, kotku?. Jest to debi­ut proza­tors­ki tej olsz­tyńskiej dzi­en­nikar­ki.

Spotkanie wyko­rzys­tałem także do tego, by zadać moje stan­dar­d­owe pytanie: Jaka jest Two­ja praw­da?

Wio­let­ta Saw­ic­ka twierdzi, że: praw­da leży dokład­nie tam, gdzie jej miejsce.

Obec­nie sku­pia się na pis­arst­wie. W księ­gar­ni­ach moż­na nabyć jej proza­tors­ki debi­ut Wyjdziesz za mnie, kotku?. Jak sama to określa, w moim mini wywiadzie, ta książ­ka:

to nie romans a powieść obyczajowa, której akcja dzieje się w Olsztynie, moim ukochanym mieście. Warto po nią sięgnąć, bo jest to książka z przesłaniem, poruszająca wiele trudnych tematów, mówiąca o wartościach, które są dla nas wszystkich istotne, o rodzinie, o wybaczaniu…

Słowa autor­ki, że warto po nią sięgnąć mogę potwierdz­ić wraże­ni­a­mi jakie przekaza­ły mi po lek­turze tej powieś­ci, żona i cór­ka. Ja rozpocząłem lek­turę jako trze­ci i po pier­wszych rozdzi­ałach mogę stwierdz­ić, że książkę czy­ta się… lekko. Wraże­nia po lek­turze będą.

Książ­ka ukaza­ła się w wydawnictwie Prószyńs­ki i S-ka z przesłaniem: ciepła his­to­ria o miłoś­ci, wybacza­niu i trud­nych życiowych wyb­o­rach. Pole­cam.

Wioletta Sawicka w moim mini wywiadzie informuje, że już ukończyła pisać drugą część książki Wyjdziesz za mnie, kotku?. Tytułu nie zdradza, ale zapewnia, że akcja drugiej części powieści dzieje się także w Olsztynie i w ukochanych przez autorkę Bieszczadach.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *