Po Solidarności mamy wspaniały mit! Bogdan Bachmura

24 sierpnia 2017 r. podczas VII Debaty z Debatą pytanie do zaproszonych gości skierował Bogdan Łazarz: co moja mama ma z jego Solidarności? Pytanie poprzedził wspomnieniami z Karnawału Solidarności i przemyśleniami na temat sądownictwa, służby zdrowia i prezydenta.

Zofia Romaszewska

Nie wyobrażałam sobie, że będzie tyle par­tii. Nie jestem tym zach­wycona… że te kwiaty będą się żreć. Tego sobie nie wyobrażałam. Tak w ogóle jest dziesięć razy lep­iej niż było. Z tego puła­pu należy zaczy­nać.

A co mama ma? Ma mimo wszys­tko wol­ną Pol­skę. 

Bogdan Bachmura

Po Sol­i­darnoś­ci nie mamy niepodległoś­ci — to jest mit. Niepodległość to mają Czesi, Węgrzy… to szer­szy pro­ces.

Nato­mi­ast mamy wspani­ały mit. Pozy­ty­wny mit. Jest do czego wracać.

Moja cór­ka powiedzi­ała: wiesz tata, wy macie taką przewagę nad młod­szy­mi pokole­ni­a­mi, że byliś­cie ostat­nim pokole­niem, które wiedzi­ało, że o coś ważnego mu chodzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *