Wystarczy odpowiednio dobrana dieta!

Pod artykułem dr Jerzego Jaśkowskiego: Jak ratować się od aluminium?Ewa zadała dwa, nurtujące ją pytania. Doktor szybko odpowiedział na mojego maila.  Odpowiedź nie jest zbyt obszerna, ale merytoryczna! 😉 Dziękuję!  

Ewa: Świetne dane, ale rodzi mi się pytanie. Usuwanie met­ali cięż­kich to nie tylko usuwanie alu­mini­um. Co z resztą tego syfu, jaki się do nas dosta­je?

Czy wystar­czy odpowied­nio dobrana dieta, i dostar­czanie w nat­u­ral­nych pokar­ma­ch specy­fików, których potrze­bu­je orga­nizm?

J. Jaśkowski: Tak. Przede wszystkim należy się starać nie jadać pokarmów przetworzonych, kupowanych w zagranicznych supermarketach.

Ewa: Czy w chwili kiedy dojdzie do przy­musu szczepi­en­nego, moż­na się przed tym zabez­pieczyć odpowied­nio przy­go­towu­jąc orga­nizm i drużyny ratown­ików?

J. Jaśkowski: Niestety nie znam takiej metody, by “odpowiednio przygotować organizm” na… truciznę.

Dr Jerzy Jaśkowski nie ma wątpliwości: żeby dla organizmu nie dostarczać syfu, wystarczy odpowiednio dobrana dieta, i unikanie zakupu pokarmów przetworzonych, które zalegają półki supermarketów. Na truciznę ze szczepionek nie pomoże żadna dieta!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *