Z wyroku jestem zadowolony! Andrzej Adamowicz — Echo Purdy

Andrzeju, jakie oczekiwania masz, co do wyroku, który za chwilę usłyszysz? Andrzej Adamowicz: Mam nadzieję, że olsztyński Sąd Niesprawiedliwości nie skaże mnie na rozstrzelanie, za ten czyn.

Ale Ty nie jesteś oskarżony! To Ty oskarżasz!

To nic! Dlat­ego mówię nie o wymi­arze spraw­iedli­woś­ci, a o wymi­arze niespraw­iedli­woś­ci.

Po wyroku:

Z wyroku jestem zad­owolony. Sąd wyraźnie powiedzi­ał: sytu­ac­ja incy­den­tal­na. Zgadzam się z tym. 

Nieste­ty, nie ma dowodów na to, że jeden z oskarżonych usiłował mnie uderzyć. Cho­ci­aż sam — w pier­wszym pro­tokole przesłucha­nia — stwierdz­ił, że się zamach­nął. I ten zamach mógł być przeze mnie odczy­tany, jako usiłowanie uderzenia. I ja tak to odczy­tałem.

Czy będę apelował od wyroku? W tej chwili nie potrafię powiedzieć. Będę się zas­tanaw­iał. Myślę, że moi prawni­cy będą coś tam ewen­tu­al­nie sug­erować.

Ogól­nie z wyroku jestem bard­zo zad­owolony. Ponieważ okaza­ło się, że jed­nak w olsz­tyńskim sądzie moż­na liczyć na ucz­ci­wy wyrok.

Ku Prawdzie: Z wyroku jestem zadowolony! Gratuluję Andrzeju. Szkoda tylko, że sprawiedliwych wyroków ferowanych przez olsztyńskich sędziów jest tak mało. Przeważa orzekanie na zlecenie… niestety!

 

6 myśli na temat “Z wyroku jestem zadowolony! Andrzej Adamowicz — Echo Purdy

 • 16 października 2018 o 11:31
  Permalink

  Panie Andrze­ju dobra rob­o­ta dla dzi­en­nikarst­wa lokalnego tak trzy­mać!

  Odpowiedz
  • 16 października 2018 o 16:37
   Permalink

   Dzięku­ję! Myślę, że dobra rob­o­ta Andrze­ja dla każdego dzi­en­nikarst­wa: lokalnego i cen­tral­nego 😉

   Odpowiedz
 • 16 października 2018 o 01:17
  Permalink

  P. Andrze­ju, sprawę śledz­iłam. Grat­u­lu­ję i poz­draw­iam.

  Odpowiedz
  • 16 października 2018 o 16:33
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja grat­u­lu­ję Andrze­jowi przede wszys­tkim… wytr­wałoś­ci! Kro­pla drąży skałę! 😉

   Odpowiedz
 • 16 października 2018 o 01:15
  Permalink

  Częs­to mówię, że nie wszyscy sędziowie, proku­ra­torzy, poli­ty­cy, preze­si, komor­ni­cy, notar­iusze .…. itd. to “chuli­gani z pod ciem­nej gwiazdy”.
  NA WAS UCZCIWILICZYFRAJERXXI WIEKU.

  Częs­to piszę, że kom­pro­mi­tacją Nar­o­du Pol­skiego są przestęp­cy w togach — nadal orzeka­ją!

  Ostat­nio się zwracałam do P. Min. Z. Zio­bry, żeby uświadomił swoich żołnierzy w sądach:
  “Ten orzeł w koronie na waszych pier­si­ach to nie naszyjnik, tylko odpowiedzial­ność za losy Pol­s­ki i Polaków”.

  Odpowiedz
  • 16 października 2018 o 16:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… ja 12 październi­ka 2018 r. w biało­s­tockim Sadzie Apela­cyjnym usłysza­łem z ust prze­wod­niczącej składu sędziowskiego, że moje odczu­cia jako “Pozwanego” Sądu nie intere­su­ją! Liczą się tylko doku­men­ty! Nie CZŁOWIEK!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *