Za mundurem ochotnicy sznurem! Nabór do Terytorialsów

W najbliższy weekend, 7 kwietnia 2018 roku, rusza druga tura naboru ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Zwieńczeniem szkolenia będzie przysięga wojskowa, którą żołnierze złożą w Morągu. 

Ochot­ni­cy bez przeszkole­nia wojskowego rozpoczną 16-dniowe szkole­nie m.in. od spraw ewiden­cyjnych, bada­nia lekarskiego i tes­tu sprawnoś­ci fizy­cznej. Następ­nie zostaną umundurowani i wyek­wipowa­niu w pod­sta­wowe wyposaże­nie żołnierza.

Każdy dzień szkole­nia będzie wypełniony zaję­ci­a­mi od momen­tu pobud­ki do cap­strzyku. Tery­to­ri­al­si prze­jdą inten­sy­wne szkole­nie pod­sta­wowe, którego główny nacisk położony jest na naukę prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się bronią, zasad zachowa­nia na polu wal­ki oraz przetr­wa­nia, pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej czy też topografii.

Pri­o­ry­tetem jest szkole­nie ogniowe, w tym nau­ka bez­piecznego i efek­ty­wnego posługi­wa­nia się bronią – najnowocześniejszą pol­ską kon­strukcją – kara­binkiem MSBS Grot. Koń­cowym etapem szkole­nia pod­sta­wowego będzie przysię­ga wojskowa. Uroczys­tość odbędzie się w niedzielę, 22 kwiet­nia 2018 roku, w Parku Miejskim w Morągu.

Za mundurem ochotnicy sznurem! 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo warmińsko-mazurskie. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty (blp): Morągu, Braniewie, Giżycku, Ełku oraz Olsztynie. Brygadą dowodzi płk Mirosław Bryś.

Monika Jabłońska — Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

4 myśli na temat “Za mundurem ochotnicy sznurem! Nabór do Terytorialsów

 • 5 kwietnia 2018 o 21:28
  Permalink

  Mój wpis chy­ba źle zrozu­mi­ałeś! Mam nadzieję, że nie przes­traszyłeś się bred­ni, które napisała “go”! Aby sędziemu ode­brać god­ność, to najpierw taką god­ność musi mieć a gdy jej nie ma, to nie może­my mówić o odbiera­niu god­noś­ci! Zarówno Ciebie, mnie, czy wielu naszych kolegów do powyższego nie trze­ba przekony­wać! Oczy­wiś­cie na moje wspar­cie możesz liczyć!

  Andrzej Adamow­icz

  Odpowiedz
  • 5 kwietnia 2018 o 22:19
   Permalink

   Dzięku­ję! Wydźwięk artykułu w “GO” jest stron­niczy… i tyle 😉 I cały czas liczę na… T-OPÓR 😉

   Odpowiedz
 • 5 kwietnia 2018 o 20:04
  Permalink

  I TO WSZYSTKO W 16-TNAŚCIE DNI? JETEM W SZOKU JAKĄ MAMY TERAZ ZDOLNĄ MŁODZIEŻ! STANISŁAWIE, PAMIĘTAJ O CZYTELNIKU, KTÓRY CIEBIE LUBI, TAK PO ZNAJOMOŚCI, JAK ICH WYPUSZCZĄ NA ULICE Z TYMI KARABINAMI, TO DAJ ZNAĆ! OD JUTRA ZACZYNAM KOPAĆ “ZIEMLIANKĘ”! TOŻ TO PRAWIE SPECNAZ!
  WIDZĘ, ŻE MASZ TAMWTYKIPODPOWIEDZ IM, ŻEBY TAK PO ZNAJOMOŚCI, PRZEZ NAJBLIŻSZE TRZY MIESIĄCE OMIJALI PURDĘ (ŻEBY MICYMENT” STĘŻAŁ!?
  JEST JEDEN WYJĄTEK NA WIZYTĘ W PURDZIE! GDYBY PRZYJECHALI PO WÓJTA Z PSL-u, TO POMOGĘ! A TAK POWAŻNIE TO PO OSTATNIEJ PUBLIKACJI W “g OLSZTYŃSKIEJ” PODTRZYMUJ ZNAJOMOŚĆ, MOŻE CI SIĘ PRZYDAĆ!
  POZDRAWIAM TERYTORIALSÓW I PANA REDAKTORA!

  Andrzej Adamow­icz

  Odpowiedz
  • 5 kwietnia 2018 o 20:43
   Permalink

   Dzięku­ję! Moje “wty­ki” to rzeczni­cy pra­sowi, którzy przysyła­ją mi mate­ri­ały do druku, czy to z wojs­ka, czy z policji 😉 W “GO” nie mam żad­nych zna­jo­moś­ci i nie zamierzam niczego podtrzymy­wać… Dzi­en­nikar­ka już dwa lata temu chci­ała napisać o mojej walce z przestępcą w mundurze, ale wtedy nie dostała zielonego światła od sze­fa… ter­az dostała… napisała, co napisała i komu­nikat poszedł w świat… tak sąd załatwia niepoko­rnych 😉 Ale to nie jest praw­da… jeszcze dzisi­aj opub­liku­ję odpowiedź na wezwanie, której udzieliłem sądowi. Usunąłem z fil­mu i artykułu tylko nazwiska, by nie dawać oczy­wis­tego powodu do pozy­wa­nia przed sąd 😉 Poz­draw­iam.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *