sobota, 2 marca, 2024
InformacjeWojskoŻycie Olsztyna

Kpt Witold Tracewicz – Niezłomny Żołnierz odszedł na wieczną wartę!

12 grudnia w Lidzbarku Warmińskim pożegnaliśmy kpt. Witolda Tracewicza, pseudonim Starszyński. Żołnierza Armii Krajowej, niezłomnego Bohatera i przyjaciela, który odszedł na Wieczną Wartę 7 grudnia. W ostatniej drodze Kapitanowi towarzyszyli żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kpt. Witold Tracewicz ps. Starszyński, urodził się 14.12.1921 roku, w miejscowości Choduciszki, powiat Święciany, województwo Wilno.

Jego ojciec był gajowym, matka zajmowała się gospodarstwem. Ukończył Gimnazjum w Święcianach, po czym w wieku 14 lat wstąpił do Związku Strzeleckiego.

W obecności Józefa Dąbrowicza, ps. Kula oraz Andrzeja Stasiewicza ps. Dąb złożył przysięgę w Wodociszkach. W 1942 roku, wstąpił do 23 Brygady – ŻEJMIANA, potem do 36 Brygady.

Brał udział w Akcji: Burza, Ostra Bramaoswobodzenie Wilna spod jarzma Niemców i Sowietów.

Uczestniczył w ratowaniu 50 żołnierzy od zsyłki na Kaługę. Trzy razy skazany na karę śmierci: Jeden raz przez Niemców, dwa razy przez Sowietów.

Po przyjeździe do Polski w 1944 roku, był wielokrotnie przesłuchiwany przez UB. Posiadał umiejętność zarówno szycia mundurów, jak i cywilnych garniturów.

W 1947 roku, zajął się stworzeniem CECHU w Lidzbarku Warmińskim. Zastawił weksel na swój majątek, w celu wybudowania domu CECHU Rzemiosł Różnych. Działał tam 25 lat po czym w roku 1985, przeszedł na emeryturę.

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia Polski, wręczonym we własnym domu, w 2008 roku przez Ministra Obrony Narodowej – Aleksandra Szczygło, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim.

Zaszczytem dla nas było poznać tak dobrego i zacnego człowieka, Bohatera, który walczył o Wolną i Niepodległą Polskę, który całe swoje życie poświęcił słowom Bóg Honor Ojczyzna.

Kpt Witold Tracewicz - pożegnanie - fot. WOT

Do zobaczenia Panie Kapitanie!

Dziękujemy za wszystko czego nas nauczyłeś.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *