wtorek, 16 lipca, 2024
WojskoŻycie Olsztyna

Niezawodna Pomoc – 365 dni wsparcia Ukrainy

24 lutego 2023 r. minął rok od agresji Rosji na Ukrainę oraz od zaangażowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w operację NIEZAWODNA POMOC. W tym czasie Terytorialsi udzielili wsparcia ponad 2,5 mln uchodźcom i przetransportowali blisko 1600 ton materiałów niezbędnych do udzielania im pomocy. Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej koordynowali akcję Niezawodna Pomoc na Warmii i Mazurach, dzięki której w 2022 roku wsparcia udzielono 8711 osobom, a przetransportowano 843 osoby.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę społeczeństwo polskie otworzyło szeroko serca i granice dla ukraińskich uchodźców.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał decyzję o skierowaniu żołnierzy WOT do wsparcia działań samorządów, administracji publicznej i Straży Granicznej.

Postawa Terytorialsów pozwoliła wojskom operacyjnym skoncentrować wysiłek na zadaniach związanych z zapewnieniem nienaruszalności polskiej granicy, odstraszaniem oraz zapewnieniem swobody działania wojsk własnych i sojuszniczych.

Jak podkreśla Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Maciej Klisz:

Kluczowa dla skutecznego włączenia się żołnierzy WOT do operacji wsparcia samorządów i służb była ich obecność w rejonach pojawienia się kryzysu. Żołnierze z województwa podkarpackiego i lubelskiego byli pierwszymi, którzy włączyli się w pomoc dla fali uchodźców wojennych z Ukrainy – głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Dodatkowo różnorodność zawodów, specjalizacji i umiejętności żołnierzy-ochotników pozwoliła właściwie przygotować specjalne grupy wydzielane z WOT do udzielania pomocy.

26.02.2022 – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wspólnie z Urzędem Miasta Olsztyna i 4.W-MBOT, uruchomił punkt informacyjny oraz całodobowy punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy.

To miejsce doraźnej pomocy uchodźcom, gdzie odpoczywają po wyczerpującej podróży, otrzymują pomoc medyczną, ciepłe wyżywienie i potrzebne informacje.

Żołnierze 4.W-MBOT wspierają służby wojewody przy pracach administracyjnych oraz angażują się w bezpośrednią pomocy uchodźcom.

Biorą udział w załadunku transportów humanitarnych.

W akcji organizowanej m.in. przez Caritas Diecezji Ełckiej, żołnierze załadowali kilkanaście ciężarówek z lekami, żywnością i środkami opatrunkowymi.

Transporty trafiły do miejsc przeładunkowych na Ukrainie, a stamtąd zostały rozwiezione po całym terytorium państwa objętego wojną.

 

Niezawodna pomoc WOT 3
Niezawodna pomoc WOT
SZYBKA REAKCJA

Działania Wojsk Obrony Terytorialnej, prowadzone w ramach wsparcia administracji publicznej, jeszcze przed wybuchem wojny były bardzo intensywne.

15.02.2022 – oddelegowano żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady OT do przygotowania i wsparcia budowy miejsc tymczasowego pobytu dla uchodźców.

16.02.2022 – żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady OT zaangażowani zostali do tworzenia punktów recepcyjnych w rejonach przejść granicznych.

26.02,2022 – na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca WOT wydał rozkaz o utworzeniu i utrzymywaniu w gotowości do działania Grup Wsparcia Relokacji Uchodźców.

Terytorialsi od samego początku wykazywali ogromną mobilizacje i zaangażowanie. Pomoc ukraińskim uchodźcom i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom stanowiły priorytety podejmowanych przez nich działań.

ROZPOCZĘCIE OPERACJI

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca WOT wydał rozkaz o rozpoczęciu działań w ramach operacji NIEZAWODNA POMOC.

Działania Terytorialsów podejmowane w ramach tej operacji skupiały się przede wszystkim na wsparciu organów administracji publicznej, organizacji społecznych i innych podmiotów podejmujących działania związane z relokacją, czasowym zakwaterowaniem, integracją oraz opieką nad uchodźcami.

Do głównych zadań Terytorialsów należało przede wszystkim utrzymanie ciągłości funkcjonowania sytemu relokacji uchodźców na terenie całego kraju.

Odpowiadali oni również za przygotowanie i funkcjonowanie miejsc ich czasowego zakwaterowania oraz wsparcie procesów integracyjnych ze społeczeństwem polskim.

UZYSKANE EFEKTY

W szczytowym momencie prowadzonej operacji zaangażowanych było około 1,5 tys. żołnierzy WOT oraz 70 jednostek sprzętu w ciągu doby.

Terytorialsi wspierali ponad 35 punktów recepcyjnych angażując do tego zadania średnio 600 żołnierzy każdego dnia. W trakcie trwania całej operacji wspierano 20 miejsc czasowego przebywania uchodźców.

W ramach operacji NIEZAWODNA POMOC udzielono wsparcia ponad 2,5 mln. uchodźcom, a ok. 750 tys. z nich przewieziono do miejsc na terenie kraju i poza jego granice.

Przetransportowano również blisko 1600 ton wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do niesienia pomocy uchodźcom.

W kwietniu 2022 roku działania WOT wspierali również żołnierze Kanadyjskich Sił Zbrojnych (CAF), którzy m.in. pomagali Terytorialsom na punktach recepcyjnych.

Wczesne i zdecydowane działania Wojsk Obrony Terytorialnej pozwoliły na złagodzenie skutków kryzysu migracyjnego będącego efektem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dzięki sprawnie podjętym działaniom WOT stał się jednym z kluczowych elementów w systemie bezpieczeństwa państwa.

Podsumowując gen. bryg. Maciej Klisz zaznaczył:

Żołnierze w oliwkowych beretach są obecni wszędzie tam, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo społeczeństwa. Niezależnie od tego czy jest to epidemia, klęska żywiołowa czy fala uchodźców z ogarniętego wojną kraju sąsiada. Projektowane zdolności WOT stopniowo zwiększają odporność państwa na kryzysy oraz powszechną gotowość obronną państwa.

NIEZAWODNA POMOC

to operacja realizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej na rzecz podmiotów administracji publicznej, które wspierają i przyjmują uchodźców z Ukrainy.

Głównym zadaniem Terytorialsów jest wsparcie wojewodów, samorządów i instytucji, odpowiedzialnych za organizację pomocy uchodźcom.

Tekst: mjr Witold SURA – Rzecznik Prasowy WOT

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *