środa, 4 października, 2023
Życie Olsztyna

To już pewne! Olsztyński Rower Miejski w 2018 roku

Projekt stworzenia w Olsztynie systemu samoobsługowych stacji rowerów publicznych, miał kolejny już raz być przedmiotem głosowania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek Stowarzyszenia „Wizja Lokalna” nie zostanie jednak poddany pod głosowanie! Zadanie zostało przekazane przez miasto do osobnej realizacji w następnym roku. To chyba pierwszy w historii OBO przypadek, gdy wnioskodawcy cieszą się z powodu odrzucenia ich inicjatywy, bo oznacza to, że inicjatywa w końcu powstanie.

Według informacji przekazanych stowarzyszeniu oficjalnie przez Urząd Miasta, rozmowy w przedmiocie uruchomienia systemu prowadzone są przez urzędników miejskiego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.

System liczyć ma około 40 stacji z 7 do 10 rowerów na każdej. Łącznie da to od 280, do 400 rowerów. Koszt funkcjonowania wynieść ma około miliona złotych rocznie.

Docelowy kształt systemu może być jednak jeszcze większy i to bez angażowania dodatkowych środków przez miasto – przekonuje Paweł Klonowski z Wizji Lokalnej i dodaje – Doświadczenia innych miast pokazują, że jednym ze sposobów na taką rozbudowę może być tworzenie tzw. stacji sponsorskich, na które w bezpośrednim sąsiedztwie swoich lokalizacji chętnie decydują się m.in. galerie handlowe, centra usługowe, kompleksy biurowe, większe zakłady pracy, deweloperzy czy nawet osiedla. 

W tym kontekście należy też wspomnieć o analogicznej inicjatywie, której wdrożenie zapowiedział Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Ich system mający docelowo funkcjonować na zasadzie kompatybilnego z miejskim, obejmie Kortowo i kilka jednostek uniwersyteckich poza nim. W tych pracach na zaproszenie władz UWM udział biorą społecznicy ze stowarzyszenia „Wizja Lokalna”.

Dokładnie taki kształt systemu, czyli miasto + UWM + stacje sponsorskie, zaproponowaliśmy kilka tygodni temu w naszym trzecim już raporcie miejskim, który stanowi podsumowanie prowadzonych od 2013 roku starań stowarzyszenia w tym zakresie, w tym zakończonych kilka tygodni temu badań ankietowych, w których udział wzięło ponad 1,2 tys. osób – mówi Rafał Ostoja-Lniski, koordynator akcji ankietowej.

Raport dostępny pod adresem – www.facebook.com/wizjalokalnaolsztyna

Tekst: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”

Olsztyński Rower Miejski – za tą inicjatywą także było Ku Prawdzie i jego czytelnicy 😉 Patrz ankieta.

 

Przyczyna katastrofy Tu-154 w Smoleńsku to:
207 votes · 207 answers

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *