sobota, 13 lipca, 2024
Rozmowy o OjczyźnieWojskoZdrowie

Personel medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej stawiają na rozwój talentów i odpowiednie zarządzanie kompetencjami. Co szósty żołnierz terytorialnej służby wojskowej ma specjalność związaną z medycyną. Pielęgniarki i pielęgniarze, dysponujący kwalifikacjami medycznymi będą mogli zajmować w WOT stanowiska związane z ratownictwem medycznym, pomocą i opieką medyczną oraz inne stanowiska związane z medycyną. W dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia opracowano zasady podnoszenia kwalifikacji przez cywilny personel medyczny pełniący terytorialną służbę wojskową.

Chcemy zadbać o to by w odpowiedni sposób wykorzystać i rozwijać umiejętności personelu medycznego. Na Warmii i Mazurach jest ogromny potencjał. Z jednej strony Terytorials-Pielęgniarka wnosi do służby cenne doświadczenie, z drugiej może się rozwijać zawodowo.
Proces szkolenia Terytorialsów jest inwestycją w budowanie ich kompetencji. Terytorilas-Pielęgniarka, nie tylko rozwija swoje zdolności organizacyjne, umiejętności działania pod presją czasu czy też umiejętności pracy w zespole. Może również rozwijać swe umiejętności zawodowe m.in. poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych

podkreśla dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Mirosław Bryś.

Pielęgniarka bądź pielęgniarz wstępujący w szeregi WOT, odbywają szkolenie podstawowe – jeśli wcześniej nie mieli do czynienia z wojskiem – bądź wyrównawcze – jeśli odbyli już szkolenie wojskowe. Po ukończeniu szkolenia podstawowego lub wyrównawczego, żołnierze realizują zaplanowany 3 letni program szkolenia.

W drugim roku służby, żołnierzy przydziela się do pełnienia konkretnej funkcji w zespole. Osoby posiadające wykształcenie medyczne, z racji swoich umiejętności zostaną przydzielone do funkcji ratowników bądź starszych ratowników – pola walki – i w dalszym ciągu będą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Z biegiem służby osoby takie będą mogły uzyskać stopnie podoficerskie i oficerskie.

Istnieje wiele korzyści, które nasi żołnierze potocznie nazywają bonusami. Do najważniejszych należy możliwość rozwoju własnych kompetencji poprzez sfinansowania przez MON kosztów studiów, szkoleń i kursów specjalistycznych.
To sprawia, że pielęgniarka pełniąca służbę w WOT będzie bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż za służbę w WOT żołnierz otrzymuje uposażenie

– zaznacza dowódca 4W-MBOT.

Propozycja jest skierowana do żołnierzy, którzy pełnią służbę w WOT co najmniej 12 miesięcy i osiągają odpowiednie wyniki w szkoleniu. Właśnie oni mogą rozpocząć starania o skorzystanie z takiej formy wsparcia.

W ramach dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego zapewniona zostanie możliwość odbycia: szkoleń specjalizacyjnych (specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób pracujących w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat), kursów kwalifikacyjnych (w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie) oraz innych kursów specjalistycznych i dokształcających.

Oferta ta będzie skierowana dla pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu.

Wsparcie finansowe będzie obejmowało dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów. Oferta ta będzie skierowana do studentów odpłatnych studiów wyższych – licencjackich i magisterskich. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia w czasie pełnienia służby w WOT.

Oferta bezpłatnych kursów specjalistycznych obejmie między innymi: kursy „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”, kursy doskonalące z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej, kursy USG FAST w urazach, kursy doskonalące z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym, kursy doskonalące z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

Jak dołączyć do formacji?

WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na najlepszych, polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat – w przypadku oficerów i podoficerów – oraz od 18-55 lat – w przypadku szeregowych, kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie pełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści.

Mile widziane są zarówno osoby aktywne, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.

Pierwszym krokiem na drodze wstąpienia w szeregi formacji jest kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień (WKU) celem złożenia wniosku o powołanie do służby.

Kolejnym punktem jest rozmowa kwalifikacyjna, do której pomocne będą materiały zamieszczone na stronach WKU.

Konieczna też będzie wizyta zapoznawcza w naszych koszarach celem zapoznania się z potencjalnym miejscem pełnienia służby – dodaje dowódca.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje skierowaniem na nadania w Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Pracowni Psychologicznej.

Personel medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej – Ostatnim elementem jest powołanie na pierwsze szkolenie, którego termin jest uzgadniany z ochotnikiem.

Monika Jabłońska-Buder

Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *