poniedziałek, 4 grudnia, 2023
InformacjeList otwartyZdrowieŻycie Olsztyna

Pozwól studentom wrócić bez nakazu szczepienia przeciwko COVID

List otwarty od lekarzy do uniwersytetów: Pozwól studentom wrócić bez nakazu szczepienia przeciwko COVID.

Szanowni Dziekani, Zarządy i Powiernicy,

W imieniu Stowarzyszenia Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów piszę z prośbą o ponowne rozważenie nowej polityki nakazującej szczepienie studentów COVID-19 przed powrotem do kampusu.

W tej kwestii uczelnie są podzielone.

Chociaż na pierwszy rzut oka polityka ta może wydawać się rozsądna, zmusza ona uczniów do ponoszenia niepotrzebnego i nieznanego ryzyka i jest w istocie sprzeczna z podstawową zasadą medyczną opartą na świadomej zgodzie.

Istnieje wiele powodów, dla których warto cofnąć swoją politykę.

 

Proszę o rozważenie następujących kwestii:

Młodzi dorośli to zdrowa, kompetentna immunologicznie i pełna życia grupa, która ma:

wyjątkowo niskie ryzyko zachorowalności i śmiertelności na COVID-19.

Jednak studenci szkół wyższych i uniwersytetów są już w znacznym stopniu obciążeni zdrowiem psychicznym z powodu obaw przed COVID-19, okoliczności, problemów związanych z uczeniem się na odległość i nałożeniem ograniczeń rządowej polityki zdrowotnej.

Mimo że FDA przyznała zezwolenie na użycie w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA) trzem szczepionkom COVID-19, nie są one obecnie zatwierdzone przez FDA do leczenia, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Badania kliniczne będą kontynuowane przez co najmniej dwa lata, zanim FDA będzie mogła nawet uznać zatwierdzenie tych szczepionek za skuteczne i bezpieczne.

Szczepionki COVID-19 na rynku w USA, mRNA (Moderna i Pfizer) i DNA (Johnson & Johnson – Janssen), spowodowały znaczące skutki uboczne, patologię, a nawet śmierć (4,178 zgonów na VAERS od 5 maja 2021 r.).

Te działania niepożądane powodują nieobecność w szkole i pracy, wizyty w szpitalu, a nawet śmierć.

Kobiety w wieku szkolnym mogą być narażone na wyjątkowe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu obecnie dostępnych eksperymentalnych szczepień przeciwko COVID.

Według CDC wszystkie przypadki zagrażających życiu zakrzepów krwi po podaniu szczepionki J&J, zgłoszone do tej pory w Stanach Zjednoczonych, wystąpiły u młodszych kobiet.

Zdecydowana większość przypadków anafilaksji wystąpiła również u kobiet.

Ponadto „kobiety zgłaszają nieregularne cykle miesiączkowe po otrzymaniu szczepionki na koronawirusa”, i 95 poronień zostało zgłoszonych do amerykańskiego systemu zgłaszania skutków ubocznych szczepionek (VAERS) po szczepieniu przeciwko COVID od 24 kwietnia 2021 r.

Ostatnie dane badawcze pokazują, że białko kolca obecne w wirusie SARS-CoV-2 i indukowany pierwotny mechanizm działania szczepionek COVID-19 są główną przyczyną chorób, kalectwa, hospitalizacji i śmierci.

Studenci, którzy mieli samoograniczające się przypadki COVID-19, mają już przeciwciała, aktywowane komórki B, aktywowane komórki T (wykrywalne w testach laboratoryjnych).

Ta trwała, długotrwała odporność nie tylko zapobiegłaby nawracającemu COVID-19, ale także stanowiłaby odporność zbiorową, aby chronić innych w społeczności akademickiej lub uniwersyteckiej.

Studenci rekonwalescencji po COVID-19 mogą ucierpieć z powodu polityki uczelnianej i uniwersyteckiej wymagającej szczepionek przeciwko COVID-19.

Mają już rozległą odporność i prawdopodobnie zostaliby poszkodowani w wyniku wymuszonej konfrontacji z białkiem szczytowym wywołanym szczepionką COVID-19, powodując reakcje autoimmunologiczne prowadzące do choroby i możliwej śmierci.

Studenci i ich rodziny mogą słusznie wierzyć, że te zasady dyskryminują osoby, które nie są kandydatami na tę szczepionkę, mają wcześniej istniejące schorzenia, wcześniejszą chorobę COVID-19, powołują się na zastrzeżenia religijne lub w inny sposób wykorzystują swoją wolną wolę, decydując się nie brać udziału w tym opcjonalnym eksperyment szczepionkowy.

Odwołaj się do kodeksu norymberskiego z II wojny światowej, który wymaga, aby jednostki:

mogły korzystać z wolnej władzy wyboru, bez interwencji jakiegokolwiek elementu siły….

Polityki instytucjonalne, które pozwalają wykładowcom na wybór lub odmowę szczepienia, ale nie dają studentom takich samych opcji, podnoszą kwestie konstytucyjne dotyczące równej ochrony.

ADA, amerykańska ustawa z niepełnosprawnościami, wymaga zapewnienia „rozsądnych udogodnień” w oparciu o indywidualną sytuację zdrowotną danej osoby.

Obejmuje to odrzucenie eksperymentalnej interwencji szczepionki, która może zaostrzyć znane problemy zdrowotne, a tym samym spowodować szkody.

Szkoły wyższe i uniwersytety powinny rozważyć, czy mogą być odpowiedzialne za szkody, zły stan zdrowia i utratę życia z powodu obowiązkowej polityki szczepień COVID-19.

„Przypadki pozytywne”, jak zdefiniowano w samych badaniach laboratoryjnych, mogą być fałszywie dodatnimi błędami w teście lub bezobjawową infekcją, w przypadku której nie udowodniono klinicznie, że przenosi chorobę.

Wczesne ambulatoryjne leczenie zakażenia SARS-CoV-2 / COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych okazało się skuteczne u dorosłych.

Świadoma zgoda jest standardem dla wszystkich interwencji medycznych.

Arkusz informacyjny FDA dla świadczeniodawcy brzmi:

Odbiorca lub jego opiekun ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia szczepionki (Pfizer-BioNTech).

Cofnij swoją decyzję o wprowadzeniu eksperymentalnych szczepionek COVID-19, zanim więcej uczniów zostanie skrzywdzonych, i spraw, aby szczepionki były słusznie opcjonalne.

Zarówno niezaszczepieni, jak i zaszczepieni studenci powinni mieć pozwolenie na pobyt w kampusie.

Dziękuje za twój czas i uwagę.

Będziemy wdzięczni za skontaktowanie się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i z radością przyjmiemy dalszą dyskusję z Tobą i innymi liderami w Twojej instytucji.

Z poważaniem,

Paul M. Kempen – Prezydent AAPS (2021)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *