czwartek, 7 grudnia, 2023
Afera kałłowaPolicjaŻycie Olsztyna

Młodszy inspektor Adam Kall – Nienaganny funkcjonariusz, prawy człowiek czy przestępca?

Młodszy inspektor Adam Kall Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, pozwał mnie — redaktora naczelnego Ku Prawdzie — o naruszenie dóbr osobistych.

Jak twierdzi w pozwie Paweł Łobacz — pełnomocnik powoda:

Pozwany za wszelką cenę chce upokorzyć powoda w środowisku i narażać na szwank jego dobre imię, zarówno jako prawego człowieka, jak i nienagannego funkcjonariusza.

Zapomniał dodać, że ten funkcjonariusz to także nagrodzony kałowym medalem obrońca Ojczyzny i wybitny artysta w poprawianiu swoich warunków pracy, przy braku środków budżetowych na potrzeby szeregowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Adwokat Paweł Łobacz były prokurator – kierown­ict­wo KWP w Olsz­tynie, rad­cy prawni, kierown­ict­wo w Komendzie Głównej Policji, oraz całe sze­fos­t­wo BSW twierdzą, że mł. insp. Adam Kall to:

Prawy człowiek i nien­agan­ny funkcjonar­iusz!

A dziennikarz — Stanisław Olsz­tyn — od trzech lat widzi w nim przestępcę.

Kon­flikt postrze­ga­nia rzeczy­wis­toś­ci? Ja już zwar­i­owałem?

Mam do wszys­t­kich czytel­ników Ku Prawdzie ogrom­ną prośbę. Przeży­wam prawdzi­wy dylemat moral­ny.

Czy ja jestem już chory psy­chicznie, że mł. insp. Adama Kalla postrzegam tak diame­tral­nie różnie od ludzi z jego środowiska?

Jeżeli pod tym wpisem pojawi się 100 komen­tarzy potwierdza­ją­cy­ch, że to jest naprawdę prawy człowiek i nien­agan­ny funkcjonar­iusz, to ja usunę z Ku Prawdzie wszys­tkie kałłowe wpisy!

Nieza­leżnie od wyniku sprawy z 10 lute­go przyrzekam, że spełnię obiet­nicę!

Jedyny warunek, to komen­tarze muszą być pod­pisane imie­niem i nazwiskiem, z podaną możli­woś­cią kon­tak­tu, abym mógł zwery­fikować aut­en­ty­czność zwolen­nika pra­woś­ci mł. insp. Adama Kalla.

Szczegól­nie szcz­erze zapraszam podinsp. Jarosława Sztachańskiego, Andrze­ja Szy­dz­ińskiego i Pawła Łobacza.

Przed dodaniem komen­tarza zwolen­nika, czy prze­ci­wnika pra­woś­ci mł. insp. Adama Kalla, proszę o odt­worze­nie poniższe­go nagra­nia.

Nagranie zaty­tułowałem:

Dopóki Kale jesteś ze mną.

Roz­mowa z 27 lute­go 2014 roku. W tym dniu, tak naprawdę ujrzał światło dzienne mój: List otwarty do Jerzego Dziewulskiego.

Po niecałych 2 godzinach od wysłania go do nadinsp. Józefa Gdańskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mój przełożony nadkom. Jacek Stankiewicz wezwał mnie na rozmowę, w której zakomunikował, że przed chwilą rozmawiał z podinsp. Adamem Kallem, który polecił natychmiast odsunąć mnie od pracy:

Dopóki jeszcze jest naczelnikiem.

Po tej rozmowie wiedziałem, że już mnie w Policji nie ma!

A mój przełożony – nadkom. Jacek Stankiewicz – wkrótce awansuje na kierownika posterunku w Dubeninkach 😉

Moje wyrzucenie z pracy i degradacja stanowiskowa naczelnika miała nastąpić tylko dlatego, że podinsp. Adam Kall poczuł się osobiście urażony Listem otwartym do J. Dziewulskiego.

Tym samym potwierdził, że to on jest źródłem mojej inspiracji, logistykiem lubującym się w luksusie za budżetowe pieniążki!

Zastraszenie podległego mu funkcjonariusza i bezprawna próba odsunięcia natychmiastowego od pracy cywila, to dwa przestępstwa, które popełnił – w tym momencie – podinsp. Adam Kall.

I od tego dnia w moich oczach stał się:

 Przestępcą w mundurze!

Dla tych z Was – wątpiących w popełnienie przestępstwa – nadużycia władzy i zastraszenie podwładnego – przez podinsp. Adama Kalla – w momencie wydania polecenia odsunięcia mnie od pracy, przypominam co zeznał w sądzie insp. Adam Kołodziejski:

Niezwłocznie zadzwoniłem do Naczelnika Zaopatrzenia pana Jacka Stankiewicza, aby ustalić kto podjął decyzję o odsunięciu oskarżonego od pracy, ponieważ taką decyzję może podjąć tylko Komendant Wojewódzki albo ja pod jego nieobecność. 
Pan Naczelnik nie potrafił mi odpowiedzieć kto podjął taką decyzję.
Poprosiłem, żeby nie opowiadał bzdur do czasu podjęcia decyzji.

Jak skorumpowani moralnie są kierownicy wyższego stopnia w policji, służby kontrolne, olsztyńscy prokuratorzy, sędziowie, którzy mają to czarno na białym napisane w protokołach i dalej twierdzą, że wszystkiemu winien Stanisław Olsztyn, a mł. insp. Adam Kall to:

Prawy człowiek i nienaganny funkcjonariusz!

Wys­tępu­ją:

Stanisław Olsz­tyn — kierown­ik Sekcji Gospo­darki Mate­ri­ałowo-Tech­nicznej

nadkom. Jacek Stankiewicz Naczel­nik Wydzi­ału Zaopa­trzenia KWP w Olsz­tynie

W tym momen­cie obaj byliśmy ofi­arami podinsp. Adama Kalla. Później — po godzinie — sytu­ac­ja się zmieniła.

Ofi­arą zostałem tylko ja! Nadkom. Jacek Stankiewicz jak przystało na oficera policji, stanął po stron­ie… kałłowej mocy ?

Przepraszam Jacku, ale ja mam też rodz­inę i tylko jed­no życie!

A to, że okazałeś się w końcowym efekcie tchórzem niegodnym noszenia jakiegokolwiek munduru… to już sprawa twojego sumienia i… BSW 😉

27 lutego 2014 r. godz. 9:32 – gabinet naczelnika

No Stanisław… rozlało się mleko… 
Kto dzwonił? … 
Meila dostałem od Cieślukaprzesłał do mnie do NiewieroSzy­pulewskiej
Ja wysłałem do komen­dan­ta główne­go i do Gdańskiego
Ten już dzwoniłże mampóki jeszcze jestem to mam z tobą coś zro­bićmam cię usunąć 
Bo co?
Prędzej mnie ruszą niż ciebie
Dlat­e­go wysłałem do komen­dan­ta… za to że coś tam napisałem to niech wycią­ga­ją w sto­sunku do mnie kon­sek­wenc­je…
Do ciebie może spróbu­ją wyciągnąć ale do mnie wyciągnąCieśluk przesłał linka
Masz jakąś decyzję?
Przed chwilą dzwoniłem do komen­dan­ta mówię, że jest taka infor­ma­c­jaofic­jal­nie się dowiedzi­ałemco jestOlsz­tynon już wszys­tko wiei mi powiedzi­ałże póki jeszcze jestem to mam cię odsunąćpóki pan jeszcze jest
Kall ci powiedzi­ał?
Mam cię odsunąć póki pan jeszcze jest
To co? Mam iść do… domu?
Ja cię nie odsuwam Stanisławtakie teksty i co pan z tym zro­bi i copóki pan jeszcze jestto najbardziej mnie wkur… ja wiem chci­ałeś.… pisałeś tam mówiłem ci żebyś się zas­tanow­ił
Jacek to nie była pochop­na decyz­ja… ja o tym myślałem od paru tygod­ni… zro­biłem to świadomie… jak będą kon­sek­wenc­je to chęt­nie poniosę…
Uważam żebym ja zasłużył żeby kon­sek­wenc­je ponosić
Nie… ja uważam, że ty nie zasłużyłeś…
Ale może być tak, że poniosę
Moim zdaniem… jeżeli przy­jadą z Komendy Głównej i wyjaśnią sprawę to ewen­tu­al­nie możesz tylko awan­sować…
Zrobią nie wiadomo co, jak
Czyli ja pracuję normalnie?
Przecież nie będę powtarzać…  

Cytat z zeznania nadkom. Jacka Stankiewicza w sprawie karnej z oskarżenia podinsp. Adama Kalla:

On (Adam Kall – przyp. KP) zapytał co robi Olsztyn w tej chwili, kazał by go odsunąć od wykonywania obowiązków. Taka to była mniej więcej treść.
To było dość ostro powiedzianeżeby go zwolnić, czy odsunąć od pracy. Powiedział mi też, że mam to uczynić, dopóki jestem naczelnikiem.

Brawo Jacku. I to jest prawda!

Dlaczego nie powiedziałeś tego dla insp. Adama Kołodziejskiego? Wystąpiła pomroczność jasna? To pewnie dzisiaj kałłu by w Komendzie Wojewódzkiej Policji nie było!

Nie kto inny, tylko podinsp. Adam Kall, zastraszył ciebie i zamordował mnie jako pracownika.

Ty nadkomisarzu stchórzyłeś i popełniłeś przestępstwa zeznając nieprawdę w prokuraturze i pisząc notatkę służbową.

Mam nadzieję, że za składanie fałszywych zeznań wkrótce odpowiesz przed sądem i wylecisz z republiki kolesiów z wilczym biletem.

I wylądujesz w Agencji Ochrony… o ile nie pozbawią ciebie prawa do posługiwania się bronią.

To twoje zeznania posłużyły prokuraturze do umorzenia śledztwa w sprawie nadużycia władzy przez podinsp. Adama Kalla i do uznania przez sąd, za zgodne z prawem wyrzucenie mnie z pracy.

Teraz macie pretensje do mnie, że ja wiedząc to wszystko, walczyłem o swoje?

Gdzie wasze sumienia?

To ja miałem siedzieć cicho i patrzeć jak wy pozwalacie, żeby ten zamordysta topił mnie w swoim gównie?

A może i dobrze, że tylu kolegów i koleżanek pokazało swoją prawdziwą twarz.

Na szczęście to wasz problem nie mój!

Dziękuję tym z Was, którzy dawali oznaki życia… pomimo smrodu, który Was dusi.

 

 

Czytelniku bloga!

Pomóż mi w rozstrzygnięciu dylematu? Czy ówcześnie podinsp. a obecnie już mł. insp. Adam Kall to prawy człowiek i nienaganny funkcjonariusz, czy przestępca?

Odsłuchaj nagranie Dopóki Kale jesteś ze mną i zagłosuj w komentarzu!

Mile widziane głosy prawników.

Ankieta przywrócona 17.11.2019

 

TWOIM ZDANIEM ADAM KALL TO:
15 votes · 15 answers

 

2 komentarze do “Młodszy inspektor Adam Kall – Nienaganny funkcjonariusz, prawy człowiek czy przestępca?

 • ” Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości ”
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Przez 8 lat PO i PsL prowadziła agresywną walkę z nami.
  W której do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją ?
  W której wymiar „niesprawiedliwosci„ byli do dyspozycji „władzy„ ?
  Czas na zmiany !!!!!!
  „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *