W środowisku robotniczym zachęcanie do pedalstwa nigdy nie było tolerowane!

Rozkaz likwidacji KOR-u nastąpił przed Solidarnością – czy to było jednoznaczne z rozkazem likwidacji marksizmu? Wiadomo, że marksizm się przepoczwarzył w marksizm

Czytaj dalej

Królowa kompromitowała się, podróżując bryczką po Londynie z agentem bezpieki!

Uczestnik spotkania 5 marca 2016 r. w Olsztynie, z Joanną i Andrzejem Gwiazdami przywołał opinię Krzysztofa Wyszkowskiego, który oglądając film

Czytaj dalej