sobota, 2 grudnia, 2023

Joanna Duda-Gwiazda

PolitykaRozmowy o OjczyźnieŻycie Olsztyna

W środowisku robotniczym zachęcanie do pedalstwa nigdy nie było tolerowane!

Rozkaz likwidacji KOR-u nastąpił przed Solidarnością – czy to było jednoznaczne z rozkazem likwidacji marksizmu? Wiadomo, że marksizm się przepoczwarzył w marksizm

Read More