Artykuł 246 Kodeksu Karnego. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie  w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia  stosuje przemoc, groźbę bezprawną

Czytaj dalej

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie złożone!

Ja, Stanisław Olsztyn – obywatel III RP – informuję, że w mijającym tygodniu wobec braku wiedzy, iż właściwe organy władzy publicznej

Czytaj dalej