środa, 21 lutego, 2024
PolitykaRozmowy o OjczyźnieŻycie Olsztyna

To działa! Można występować z wnioskiem!

Żebyście nie musieli szukać, poniżej przytaczam ust. 1 Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Ja już się przekonałem, że to działa! W miniony weekend wysłałem do wszystkich Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Mimo, że jestem na przymusowym urlopie, nie wypoczywam. Zbieram informacje, które będą mi niezbędne do obrony mojego prawa do pracy, i uzyskania odpowiedniego odszkodowania za krzywdy, które doznałem.

Do KWP w Lublinie wysłałem pocztą elektroniczną przedmiotowy wniosek, w niedzielę 23.03.2014 r. o godz. 23:03! I proszę. Otwieram dzisiaj pocztę, i jest odpowiedź z KWP w Lublinie 26.03.2014 r. godz. 09:49. Praktycznie po jednej dobie, uzyskałem potrzebne informacje. Normalnie SZOK.

Panie Naczelniku Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie, dziękuję za tak szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jednocześnie gratuluję panu… sprawnych podwładnych, którzy przygotowali błyskawicznie odpowiedź, i to im szczególnie serdecznie dziękuję!

Zwracam uwagę czytelnikom, że nie należy pytać się w ten sposób o wszystko. Dużo informacji jednostki organizacyjne zamieszczają na swoich stronach internetowych, i w Biuletynach Informacji Publicznej. Dlatego przed wysłaniem wniosku warto te strony dokładnie przejrzeć. Oczywiście nie na wszystkie pytania dostaniecie odpowiedź, ale w takim wypadku dostaniecie decyzję administracyjną o odmowie udzielenia informacji, z którą można walczyć dalej, jeżeli uznacie ją za niezasadną.

Grudzień 2015 – działa wtedy, gdy pytacie się o rzeczy oczywiste. Nie działa gdy obywatel chce dowiedzieć się „czegoś więcej” poza ogólnikami. Wtedy droga sądowa staje się nieodzowna.

Kwiecień 2017 – To działa? Nie! Po trzech latach walki, przekonałem się, że to kolejny „martwy” artykuł Konstytucji RP. Jeżeli urzędnik nie chce udzielić prawdziwej informacji w „drażliwej sprawie”, to nikt go do tego nie zmusi! Zapłaci Twoimi pieniążkami karę, a dowodu nie wyda, ani nie udzieli prawdziwej informacji! Szkoda czasu, nerwów i pieniędzy na ciąganie się po sądach. Vide: walka Świętej Warmii i Chrześcijańskiej Wspólnoty Samorządowej o dostęp do dokumentacji spalarni śmieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *