piątek, 17 maja, 2024
Rozmowy o OjczyźnieWojsko

Wojska Obrony Terytorialnej – tradycja

11 kwietnia 2018 roku, w Sejmie podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o znakach SZ RP. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych. W projektowym wizerunku zaproponowano wykorzystanie orła i flagi Znaku Polski Walczącej.

Dla 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”, która jest kontynuatorką tradycji 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, decyzje dotyczące wykorzystania wizerunku orła i flagi Znaku Polski Walczącej, mają ogromne znaczenie.

Logicznym następstwem kontynuowania wizji AK przez WOT i 4W-MBOT jest wdrażana nowa symbolika. Dla każdego rodzaju Sił Zbrojnych RP symbolika to coś cennego, na czym wojsko buduje swój etos. Z czym się identyfikuje i co stanowi silny fundament, na którym opiera swoją tożsamość.

WOT jako symbol wybrało znak orła ze złotym znakiem Polski Walczącej umieszczonym na tarczy amazonek. Znak Polski Walczącej to symbol walki Narodu Polskiego z hitlerowskim okupantem. Nawiązuje on do dziedzictwa tradycji, do którego odwołują się współcześni żołnierze OT – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, jak też Żołnierzy Wyklętych.

Wojska Obrony Terytorialnej upatrując w Armii Krajowej swoją poprzedniczkę, obrały określony kierunek rozwoju. Oparty jest on na kultywowaniu tradycji i czerpaniu z doświadczeń.

Budując swój system na takich fundamentach, z powadzeniem dbają o silną i bezpieczną Polskę. Zasady i tradycje, którymi kierowała się AK to swoisty etos dla żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

WOT to formacja, w której hołduje się zasadom takim jak patriotyzm, braterstwo, odwaga oraz tradycje. Wojska Obrony Terytorialnej czerpią również doświadczenia związane z funkcjonowaniem Armii Krajowej.

Odnosząc się do historii, analizują i wyciągają wnioski – zarówno dotyczące organizacji jak i systemu szkolenia formacji. Wśród wielu obszarów wspólnych dla obu organizacji na szczególną uwagę zasługuje oparcie organizacji na kluczu terytorialnym. Jest to niezwykle ważne i umożliwia prowadzenie sprawnych działań.

Kolejnym obszarem łączącym te dwie formacje jest wykorzystanie w sposób optymalny posiadanych zasobów oraz ludzi. Ludzie w obu organizacjach postrzegani są jako największa wartość. W nich bowiem tkwi siła formacji.

Bardzo ważną funkcją jest także scalanie wszelkich środowisk wokół idei obrony Ojczyzny. Dodatkowo obie te formacje stanowią swoisty pomost pomiędzy światem cywilnym i wojskowym.

Monika Jabłońska – Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *