To jest plan dla Europy! To jest plan zniszczenia naszej cywilizacji! Joanna Teglund

Obser­wu­jąc sytu­ację w Polsce, kiedy jeszcze mieszkałem za granicą, doszedłem do wnios­ki, że jest jak­iś cen­tral­ny ośrodek zarządza­nia. Ponieważ to,

Czytaj dalej