Rekomunizacja czyli świnia umyta w błocie — Antoni Górski

Komu­nizm ponoć skończył się u nas 4 czer­w­ca 1989 roku. Ponoć… bo oce­ni­a­jąc późniejsze zachowanie osób­ki wypowiada­jącej te słowa, moż­na

Czytaj dalej

Międzynarodówka sędziów

Nadzwycza­jny Kon­gres Sędz­iów Pol­s­kich chce utrzy­mać swo­je przy­wile­je za wszelką cenę. Byłam 3 wrześ­nia na Nadzwycza­jnym Kon­gre­sie Sędz­iów Pol­s­kich w

Czytaj dalej