Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

Antek Macierewicz pojechał pociągiem… i żyje!

Na spotka­niu w Olsz­tynie, po wykładzie na tem­at Kon­tr­wywiadu oby­wa­tel­skiego dr Rafał Brzes­ki odpowiedzi­ał na pytanie jed­nego ze słuchaczy: Zech­ci­ał­by

Czytaj dalej

Cudowne ozdrowienie aktora! Jerzy Zelnik odzyskuje pamięć!

Do mar­ca 2016 roku myślałem, że Jerzy Zel­nik, do koń­ca moich dni, będzie mnie się kojarzył z… faraonem Ramze­sem XIII.  Znam

Czytaj dalej