czwartek, 18 kwietnia, 2024
InformacjeŻycie Olsztyna

Prawda o UWM – Na polecenie Rektora Ryszarda Góreckiego!

Poniżej przedstawiam korespondencję Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UWM PRAWDA z władzami Uczelni, przed spotkaniem Kolegium Elektorów z kandydatami na nowego Rektora UWM.

„Szanowny Panie Przewodniczący,

na polecenie Rektora – prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, w odpowiedzi na e-mail w sprawie dostępu do spotkania przedwyborczego z kandydatami na stanowisko rektora na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że zgodnie z § 6 Ordynacji wyborczej organizowanie spotkań kandydatów na stanowisko Rektora należy do kompetencji Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Zgodnie z informacją, przekazaną wczoraj za pośrednictwem pracowniczej poczty elektronicznej, osoby nie będące członkami Kolegium Elektorów mogą zadawać pytania kandydatom za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Kolegium.

Z poważaniem Maria S.”

W tym miejscu chcę powiedzieć, że nie kwestionujemy prawa Uczelnianej Komisji Wyborczej do organizowania spotkań, oczywiście to są jej kompetencje.

Doskonale również wiemy, że zadawanie pytań zarządzono tylko przez członków Kolegium Elektorów, tu trzeba zadać pytanie:

a co by się stało, gdyby pytanie mogli zadać inni uczestnicy spotkania?

i dlaczego ograniczono możliwość obserwowania spotkania z kandydatami bez możliwości zadawania pytań?

Dziś już mogą odbywać się spotkania w normalnym trybie z zachowaniem pewnych rygorów, dlaczego więc nie ma takiej formuły?

Uważamy, że każdemu członkowi społeczności akademickiej UWM, należy się możliwość obserwowania tego, co jest związane z wyborami a ograniczanie tego w takim stylu, jak to się dzieje obecnie, nie ma nic wspólnego z otwartością i jawnością tego procesu.

Cytuję Apel… zamieszczony kilka tygodni temu przez Pana, na stronie internetowej UWM:

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

w związku z wyborami prezydenckim wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego, wprowadzanego do przepisów w pospiechu i bez niezbędnej refleksji.
Wyrażamy przekonanie, że w obecnej sytuacji wybory w planowanym terminie absolutnie nie mogą mieć miejsca.
Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji epidemiologicznej wzywamy do podjęcia kroków zmierzających do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich, tak aby wszyscy obywatele Polski mogli wziąć udział w tym doniosłym akcie, w warunkach zgodnych zarówno z duchem jak i literą demokracji.
Warunki przeprowadzenia wyborów muszą zapewnić bezpieczeństwo zdrowia głosujących i, co bardzo ważne, zachęcić ich do spełnienia tego tak ważnego obowiązku obywatelskiego.

Przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

 

Czy uważa Pan, że odpowiedź Pana pracownika na nasz wniosek jest właściwa?

Ponownie w imieniu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UWM w Olsztynie, APELUJĘ o możliwość obserwowania spotkań z kandydatami na Rektora UWM.

Odmowa będzie świadczyła o tym, jak to napisano w czasopiśmie DEBATA, że tak naprawdę już dawno zadecydowano, że prorektor Jerzy Przyborowski zostanie „wybrany” na stanowisko Rektora UWM?

Z poważaniem

Andrzej Bronisław Adamowicz Przewodniczący NZZP UWM PRAWDA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *