wtorek, 21 maja, 2024
InformacjeRozmowy o OjczyźnieWojskoŻycie Olsztyna

Odporna Wiosna – operacja przeciwkryzysowa Wojsk Obrony Terytorialnej

Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna – to obecnie główne obszary działań w walce z koronawirusem, jakie prowadzi 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.

Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem: ODPORNA WIOSNA (RESILIENT SPRING).

Jak powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła:

Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu.
W poniedziałek udostępnimy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzuje zapotrzebowywaną pomoc. Codziennie w różnej formie działania angażujemy około 2 500 naszych żołnierzy. Wspieramy również Straż Graniczną i Policję.
W piętnastym dniu działań, po raz pierwszy użyliśmy naszych dronów rozpoznawczych do dozorowania wschodniej granicy Polski.

Obecnie ponad 300 warmińsko-mazurskich żołnierzy jest już bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa.

Pozostałe 2.100 terytorialsów z Warmii i Mazur jest gotowych podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

Jak podkreślił dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Mirosław Bryś:

Musimy być gotowi do podejmowania działań długofalowych, a zdrowie żołnierzy jest najcenniejsze. Tylko zdrowi, będziemy mogli działać. Nie wszystkie siły i środki angażujemy od razu. Musimy rozłożyć w czasie wszystkie powołania.

Jest to sprawdzian odpowiedzialności dla całego społeczeństwa. Jednak ze względu na swoją misję, terytorialsi są szczególnie zaangażowani w opiekę nad lokalną społecznością.

Wspólne działania z organami samorządu terytorialnego i wspieranie zaangażowanych służb jest zaplanowane w trzech etapach zależnych od skali pandemii.

W pierwszym z nich (obecnie realizowanym) uwaga jest kierowana na osoby, które potrzebują takiej pomocy.

Następnie działania przekształcą się w proces stabilizacji, a w końcowej fazie deeskalacji.

Wspólne założenia współpracy zarówno samorządu terytorialnego, żołnierzy najmłodszej formacji, jak i służb sanitarnych, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zawarł w podpisanej 16 marca br. decyzji.

Dowództwo WOT operację nazwało kryptonimem ODPORNA WIOSNA.

Główny nacisk ww. decyzji został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki.

#odwaga

W obecnej sytuacji terytorialsi mają możliwość nie tylko wykazać się odwagą, a przede wszystkim za nią podziękować zaangażowanym w walkę z wirusem osobom.

Na mocy podpisanej przez ministra decyzji od razu podjęto konkretne działania. Sklasyfikowano potrzebujących. Określono grupy osób objętych wsparciem:

  1. rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa;
  2. kombatanci;
  3. weterani działań poza granicami państwa;
  4. osoby starsze, powyżej 60 roku życia;
  5. osoby niepełnosprawne;
  6. osoby samotnie wychowujących dzieci;
  7. osoby poddane kwarantannie.

Szczególną grupą wspieraną przez terytorialsów są rodziny personelu medycznego, który w obecnej sytuacji jest na pierwszej linii walki z pandemią.

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, przebywający na wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, będą mogli skupić się na leczeniu pacjentów, mniej martwiąc się o swoich najbliższych, którzy pozostali w domach.

Do ich mieszkań zostanie dostarczona żywność. Żołnierze WOT przyłożą wszelkich starań, aby rodzinom służb medycznych pomóc w tej trudnej sytuacji, a medykom podziękować za ich poświęcenie.

Nad poprawnością tych działań czuwa powołany na szczeblu dowództwa WOT koordynator.

Ma on za zadanie pobranie potrzebnych informacji i zgłoszeń od potrzebujących rodzin do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Sposób skorzystania z pomocy terytorialsów jest prosty.

Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie NIPP lub skontaktować się z właściwą terytorialnie Izbą Pielęgniarską. Z takiej samej pomocy mogą skorzystać osoby pozostające w izolacji, a także w kwarantannie.

#tradycja

Od 6 marca br. żołnierze 4W-MBOT wspierają również kombatantów oraz osoby starsze, które ze względu na wiek są w podwyższonej grupie ryzyka.

Każdego dnia w ramach tej grupy rośnie liczba osób objętych pomocą. Wsparcie polega na codziennym kontakcie telefonicznym oraz odpowiedzi na podstawowe potrzeby.

Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie ekspozycji tych osób na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa.

W ramach tej działalności żołnierze WOT wspierają także osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby poddane kwarantannie.

Terytorialsi odwiedzający osoby pozostające w domach nie ograniczą się jedynie do pozostawienia im żywności.

Znajdą czas na rozmowę, podczas której analizują sytuację i określą dalsze potrzeby.

Odporna Wiosna - DWOT
Odporna Wiosna – DWOT

#braterstwo

Terytorialsi nie zapominają o pomocy innym grupom społecznym. Kolejną grupą osób wspieranych przez nich są podopieczni ośrodków pomocy społecznej oraz Caritas poszczególnych diecezji.

W celu sprawnej realizacji tego zadania na szczeblu każdego województwa (w każdej brygadzie obrony terytorialnej) powołano koordynatorów ds. wsparcia dystrybucji.

Lista koordynatorów została przekazana do wszystkich ośrodków pomocy społecznej w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Wsparcie warmińsko-mazurskich terytorialsów w tym zakresie polega na zapewnieniu transportu paczek z banków żywności do potrzebujących.

Każda osoba, która potrzebuje takiego wsparcia powinna skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.

Stamtąd informacja trafi do koordynatora wojewódzkiego w brygadzie OT, który zleca wykonanie zadania.

W tym przypadku nie ma możliwości dodatkowych zakupów. Żołnierze WOT dostarczają tylko produkty przekazane z magazynów żywności.

W celu koordynacji całego procesu wsparcia, z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej do powiatów i gmin zostali wyznaczeni oficerowie łącznikowi.

Ich zadaniem jest współpraca z administracją i innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także partnerami społecznymi.

Dzięki bieżącej wymianie informacji możliwe jest dotarcie do tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia.

Odporna Wiosna - 4WMBOT (2)
Odporna Wiosna – 4WMBOT (2)

#odpowiedzialność

Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pomocy w dostarczaniu żywności i działań w ramach operacji ODPORNA WIOSNA oddelegowani zostali specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy mają mniej niż 45 lat, nie chorują na choroby przewlekłe i nie zgłaszają żadnych dolegliwości zdrowotnych, oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia.

W każdym przypadku kontaktu z osobami wspieranymi żołnierze WOT podejmują szczególne środki ostrożności. Tzw. zespoły zadaniowe wyposażone są w maseczki, środki dezynfekcji.

Każdy zespół jest umundurowany, ubrany w odblaskową kamizelkę, elementem wyróżniającym jest oliwkowy beret.

W razie wątpliwości i obaw przed oszustami osoby zaopatrywane powinny skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, gdzie będą mogły potwierdzić taką wizytę.

#pomoc psychologiczna

Kolejnym obszarem wsparcia w ramach operacji „OBRONNA WIOSNA” jest całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej.

Jest to propozycja dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800-100-102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Wśród konsultantów są pracownicy i żołnierze z 4W-MBOT.

Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą:

Wsparcie Psychologiczne WOT.

#krwiodawstwo

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców.

To przekłada się na topniejące zapasy krwi.

Odpowiedzią WOT są zbiórki krwi w brygadach, Akademiach Wojskowych oraz indywidualne oddawanie krwi przez żołnierzy.

Dzięki zbiórkom przeprowadzonym w ostatnich dniach, system krwiodawstwa został zasilony ponad 100 litrami krwi. Oddanie krwi w najbliższym czasie zadeklarowało tysiąc żołnierzy WOT oraz podchorążych Akademii Wojskowych.

Oznacza to, że w krótkim czasie system krwiodawstwa zostanie zasilony blisko pół tysiąca litrami krwi.

Walka z koronawirusem to przede wszystkim budowanie odporności wewnętrznej w społeczeństwie.

Dlatego terytorialsi przypominają zwłaszcza osobom starszym, aby pozostały w domach i nie wychodziły do miejsc, w których mogą się zarazić.

#zawsze gotowi

Jeden z punktów kredo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brzmi:

Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności.

W tych szczególnych dniach te słowa są dla żołnierzy WOT szczególnym sprawdzianem, do którego wszyscy podchodzą z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

Tekst i foto: DWOT/4W-MBOT

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *