Jesteśmy zera!

Na spotkaniu w Olsztynie, po wykładzie na temat Kontrwywiad obywatelski, Tadeusz Wolnicki zapytał się dr Rafała Brzeskiego, o… nasze zasoby naturalne.

Tadeusz Wolnicki: Odnosząc się do tego, co pan mówił. Jak możemy teraz zrozumieć postępowanie wszystkich kolejnych władz, ukrywających nasze zasoby naturalne?

Rafał Brzes­ki:

Bard­zo dobrze! Dopó­ki nie będziemy na tyle sil­ni, żeby nikt nam tego nie zabrał — na różne sposo­by — to tego nie wol­no ujaw­ni­ać.

Główny geolog kra­ju opowiadał. Nie wol­no tego jeszcze Polsce ujawnić. Prze­cież my mamy wszys­tko, co potrze­ba. W związku z tym, nie wol­no tego ujaw­ni­ać. O to idzie woj­na. Jesteśmy od kilku­nas­tu lat obiek­tem wojny infor­ma­cyjnej. 

Jak Kali kogoś gruch­nąć maczugą w głowę, i zabrać mu krowy, to jest to woj­na ener­gety­cz­na. A jeśli Kali kogoś przekon­ać, że on po dobro­ci mu odd­ał te krowy, to jest to woj­na infor­ma­cyj­na.

Nas się od wielu lat przekonuje, że my jesteśmy zera. Nie liczymy się. W ogóle jesteśmy tacy malutcy, tyci, tyci. Powinniśmy się wstydzić za wszystko, i każdego przepraszać. I sami wpakować łby w cudze jarzmo i ciągnąć za niego wóz.

 

 

alojzy-szymanski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Każdy ma prawo do swojej… wizji 😉
darek-grabowski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ja mam inne zdanie o… NAS 😉
krystyna-trauth
źródło: face­book
Ku Prawdzie:  Dziękuję! Pierwszy raz czytam taką… samokrytykę! Brawo! 😉
andrzej-goralczyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! To masz… szczęście Andrzeju. Ja mam kolegę, który na Polakach… nie zostawia suchej szmatki 😉 Choć sam też jest… Polakiem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *