To jest całkowite zanegowanie państwa prawa! Norbert Kamiński

6 czer­w­ca 2017 r. w olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym usłysza­łem: Sąd Rejonowy po rozpoz­na­niu zażale­nia Nor­ber­ta Kamińskiego na postanowie­nie Proku­ra­to­ra Rejonowego

Czytaj dalej