Oto jedyna przyczyna katastrofy! Marek Lenard

Przeczy­tałem dokład­nie cały raport komisji, która wybieliła pilotów. Przeczy­tałem również nowe nagra­nia kore­spon­dencji radiowej pomiędzy pilota­mi i wieżą. Piszę to

Czytaj dalej