czwartek, 28 września, 2023
InformacjeWojskoŻycie Olsztyna

Mobilizacja Wojsk Obrony Terytorialnej do operacji Trwała Odporność!

Piątek, 30 października był pierwszym dniem w dotychczasowej, blisko czteroletniej historii Wojsk Obrony Terytorialnej, kiedy wszyscy żołnierze formacji otrzymali wezwania do natychmiastowego stawiennictwa w swoich jednostkach. Powodem wezwania była potrzeba uzupełnienia wybranych kompetencji przez cały stan osobowy oraz dokonanie synchronizacji działań we wszystkich liniach wysiłku operacji Trwała Odporność do końca 2020 roku.

Przekroczenie progu 20 tys. zachorowań dziennie, było powodem uruchomienia formalnie dodatkowego zaangażowania Sił Zbrojnych do wsparcia działań przeciwepidemicznych.

Już w czwartek po południu rozpoczęło się alarmowanie żołnierzy z 4. Warmińsko-Mazurskiej  Brygady Obrony Terytorialnej.

Do godzin popołudniowych 1 listopada żołnierze WOT odbywali szkolenia w jednostkach wojskowych, które były ukierunkowane na nabycie kompetencji, które zostaną wykorzystane w działaniach przeciwkryzysowych.

Są to szkolenia medyczne, przeciwepidemiczne, ale też topografii wojskowej na potrzeby zwiększonego zaangażowania w monitoring kwarantanny. Przeglądowi i uzupełnieniu było poddawane całe wyposażenie medyczne.

W miniony weekend szkoliliśmy się w wybranym punkcie w swoim rejonie odpowiedzialności, w powiecie Olsztyńskim. Podczas szkolenia realizowaliśmy takie zagadnienia jak udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wsparcie szpitali w pomiarze temperatur jak również przeprowadzenia triage pacjentów.
W celu szybszego dotarcia do osób potrzebujących pomocy realizowane były zagadnienia z topografii miasta, w ramach współdziałania z innymi podmiotami udało nam się połączyć szkolenie ze strażą pożarną.
Nasi etatowi ratownicy medyczni zostali wyposażeni w plecaki ratownika sanitariusza, które mają trzymać w domach i być w gotowości do działania w zwalczaniu koronawirusa jako uzupełnienie personelu medycznego

– podsumował szkolenie por. Rafał Radomski, dowódca 451klp z 45 batalionu lekkiej piechoty.

Oprócz samych szkoleń, dowódcy wszystkich szczebli opracowali plany służb i powołań swoich żołnierzy do końca roku.

Celem jest ich zdekonfliktowanie z osobistymi i zawodowymi zobowiązaniami żołnierzy, w długookresowej perspektywie czasu.

Terytorialsi z Warmii i Mazur od początku pandemii zaangażowani są w zwalczanie COVID-19, w których bierze udział blisko 1300 żołnierzy 4. W-MBOT.

źródło: 4.WMBOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *