piątek, 1 marca, 2024
Rozmowy o Ojczyźnie

Pozew przeciwko Facebookowi!

Prezes Reduty złożył pozew przeciwko Facebookowi. Maciej Świrski, który skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Facebookowi, zarzuca spółce dyskryminację z uwagi na przekonania polityczne, światopogląd oraz wyznanie, żądając zakazania Facebookowi stosowania cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody przepływu informacji.

Jego zdaniem, blokując informacje według kryteriów, które jawią się jako kryteria dyskryminacyjne – Facebook naruszył prawo pozyskiwania informacji, uzyskiwania rzetelnych, prawdziwych treści – wolnych od ingerencji zewnętrznej, swobody komunikacji, a także prawo do godności.

Warto w tym miejscu wskazać, że dobro osobiste w postaci prawa do pozyskiwania informacji (swobody komunikacji) i to informacji prawdziwych, rzetelnych, jest wywodzone z art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

Zapewnia ono każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Zasada prawa do pozyskiwania informacji wyartykułowana została również w art. 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), zgodnie z którym:

Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

Z dniem 19.01.1993 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała także Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).

Wolność wypowiedzi związaną z otrzymywaniem informacji gwarantuje art. 10 ust. 1 Konwencji, który stanowi, że każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.

Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Do pozwu dołączono ogromną dokumentację, z której wynika, że Facebook nie blokuje ani treści o charakterze propagującym totalitaryzm komunistyczny, ani żadnych profili, na których znajdują się komunistyczne symbole.

Chętnie za to blokowane są np. zdjęcia sławiące Żołnierzy Wyklętych czy zdarzenia upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, wydarzenia o charakterze katolickim czy narodowym.

Rodzi to zasadnicze pytanie o kryteria usuwania treści, które zdaniem Macieja Świrskiego dyskryminują użytkowników ze względu na przekonania, światopogląd oraz wyznanie.

Pozew skierowany jest zarówno przeciwko spółce – matce z siedzibą w USA jak i spółce z siedzibą w Irlandii.

Zespół Reduty Dobrego Imienia

Maciej Świrski złożył pozew przeciwko Facebookowi za blokowanie stron patriotycznych.

Maciej Świrski powołuje się w nim, na art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, to jest ten sam artykuł, na postawie którego, ja będę skarżył Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Moje konstytucyjne prawo do wolność wyrażania swoich poglądów określone w art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zostało brutalnie pogwałcone przez tych, co na jego straży powinni stać!

 Jaki będzie efekt? Pożyjemy… zobaczymy 😆

 

piotr-malek
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Myślę, że jak najbardziej „prawidłowo” pozew został złożony. Pozostaje do rozstrzygnięcia: czy skutecznie 😉
joanna-dziedziech
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Czyj obłęd? Świrskiego? Facebooka? Komentujących? Czy mój?   😆
henryka-szymanska
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! A to ciekawy komentarz… rozumiem, że Henryce Szymańskiej-Rzepce blokada strony nie grozi! Szalom 😆
grzegorz-golub
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Kto może popierać zamykanie stron patriotycznych? Pytanie retoryczne 😆
radek-gutowski
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Myślę, że Maciej doskonale wie, z kim próbuje walczyć. Czy będzie to walka Don Kichota z wiatrakami? Pożyjemy, zobaczymy 😉
leszek-kloszewski
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Moja diagnoza: polityka to szambo 😆  Leszku… masz polityka… takiego własnego? To chyba rozumiesz, że skoro wytrzymuje w szambie, to jest w nim zanurzony nie po szyję, a po… łysinę 😉
leszek-kloszewski-2
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Wróciłeś, bo uwierzyłeś, że Polska jest wolna i demokratyczna? Okazuje się, że nie tylko ja – człowiek w sile wieku –  wierzył w bajki i uczciwość polityków  😆
jaroslaw-ciesniewski
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Jarosławie… jesteś głęboko w 3D ze swoją niby wiedzą. Nie można skarżyć do ETPC osób prywatnych, czy też firm! I stąd cały Twój wywód… psu na budę 😆  Ja będę skarżył Polskę za poczynania jej urzędników, prokuratorów i sędziów, którzy reprezentują Państwo a nie PO czy też PiS!   😎
iwona-mozejko
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ciekawe… za co? Chyba nie za nielegalne łapanie… rybek 😆

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *