Mocarstwowość Rosjanie mają we krwi!

2 lutego 2017 roku, na spotkaniu ze Stanisławem Michalkiewiczem, z sali padło pytanie o Aleksandra Dugina, i  znaczeniu jego koncepcji

Czytaj dalej