wtorek, 5 grudnia, 2023
WojskoŻycie Olsztyna

Terytorialsi podpisują porozumienie z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim

4 Warmińsko-Mazurska Brygady Obrony Terytorialnej będzie mogła wykorzystać walory olsztyńskiego lotniska podczas swoich przedsięwzięć szkoleniowych w ramach porozumienia współpracy, które zostało podpisane z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

10 kwietnia 2019 roku w Olsztynie, na terenie 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław Bryś podpisał porozumienie współpracy z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim, które reprezentował prezes AWM Aleksander Jarmołkowicz i wiceprezes AWM Adam Kowalczyk.

Podpisane porozumienie określa zakres współpracy, która może być realizowana poprzez organizowanie i prowadzenie wspólnych działań oraz planów szkoleniowych, udostępniania posiadanej bazy szkoleniowej w zakresie obsługi bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia radiooperatorów lotnictwa i korespondencji lotniczej, szkolenia spadochronowego oraz urządzeń i sprzętu lub innego wyposażenia, a także obiektów będących w dyspozycji stron.

Będzie to również możliwość wymiany doświadczeń uzyskanych w zakresie wykonywanych zadań i czynności służbowych oraz skierowanie specjalistów wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem do wsparcia działań, tj. konsultacje techniczne i technologiczne.

Również wsparcie w zakresie realizacji zadań kryzysowych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych w szczególności pomoc przy przeszukiwaniu terenu czy poszukiwaniu osób.

Jesteśmy przekonani, że specyfika naszej działalności pozwoli czynnie wspierać proces szkolenia wojskowego, pomoże w propagowaniu ochotniczej i zawodowej służby wojskowej, a tym samym wspierać będzie obronność naszego kraju.

– powiedział wiceprezes AWM Adam Kowalczyk.

Ponad siedemdziesięcioletnia historia aeroklubu, to także historia współpracy z Wojskiem Polskim.

Działalność AWM w głównej mierze ukierunkowana była na uprawianie sportów lotniczych oraz na szkoleniu lotniczym, ale przygotowywała także młodzież do podejmowania studiów w wyższym szkolnictwie wojskowym, szczególnie na kierunkach ściśle związanych z lotnictwem- pilotaż oraz technika lotnicza.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. 4 W-MBOT powstała 22 maja 2017 roku w ramach formowania WOT.

Brygadą dowodzi płk. Mirosław Bryś, który podkreślił, że kolejne wydarzenie wpisało się w historię brygady i aeroklubu.

W czasie pokoju naszym zadaniem jest wspomagać w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzić działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych na Warmii i Mazurach. Ta współpraca z pewnością przyniesie wymierne korzyści obu stronom, będziemy bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę, będziemy doskonalić zdobyte już kwalifikacje z wykorzystaniem naszego i lotniczego sprzętu.

– powiedział płk. Mirosław Bryś.

4 W-MBOT podpisała jeszcze jedno ważne porozumienie współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Między innymi współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, w tym skierowanie do wsparcia działań specjalistów wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem w ramach posiadanych zasobów jest jednym z ważnych punktów współpracy z PCK.

Również edukacja młodzieży w szkołach z klasami o profilu mundurowym w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obronności państwa jest kluczowa.

Wszystkie zadania porozumień będą wykonywane na terenie Warmii i Mazur.

Monika Jabłońska-Buder

Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *