poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
WojskoŻycie Olsztyna

Terytorialsi, Policja i Straż Pożarna w służbie mieszkańcom Warmii i Mazur

W środę, 5 lutego br. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem.

Podpisane porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w obszarze działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz wsparcie PSP przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych.

Nie wyobrażam sobie naszej służby bez współdziałania z policją i strażą pożarną. Jestem pełen podziwy i szacunku dla tych formacji. Cieszę się, że podpisane porozumienia będą miały odzwierciedlenie w działaniach również na terenie województw warmińsko-mazurskiego.
Do tej pory współpraca układa się bardzo dobrze, a podpisane porozumienia jeszcze bardziej uściślą zakres naszych wspólnych działań i umożliwią nam podjęcie działań do podpisania podobnych dokumentów naszym województwie

– podkreśla dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Mirosław Bryś.

Porozumienia na szczeblu lokalnym, usprawnią praktyczne działania wojska i służb, zwiększą ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Misja ta jest wspólna z innymi służbami takimi jak Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego.

Terytorialny charakter WOT – podobnie jak Straży Pożarnej i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców Warmii i Mazur. Z funkcjonariuszami warmińsko-mazurskiej Policji bierzemy udział w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych.
Z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z druhami OSP bierzemy udział w szkoleniach (np. Pogodowy kryzys 2019) z zakresu współdziałania w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
W ten sposób doskonalimy metody współdziałania, poznajemy sprzęty, wyposażenie i umiejętności, które mogą być przydatne podczas wspólnych działań w czasie klęsk żywiołowych

– dodaje dowódca.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku.

Dziś w WOT pełni służbę niemal 25 000 żołnierzy, z czego ponad 2400 żołnierzy to Terytorialsi z Warmii i Mazur.

Monika Jabłońska-Buder

Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *