sobota, 30 września, 2023
Życie Olsztyna

Ważny krok w budowie brygady Terytorialsów na Warmii i Mazurach

W sobotę, 7 kwietnia br., w struktury 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło kolejnych 137 ochotników. Rozpoczęli oni pierwsze w historii brygady 16-dniowe szkolenie podstawowe skierowane do osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze służbą wojskową.

Innowacyjny system szkolenia w WOT

Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową – ochotników, Wojska Obrony Terytorialnej wdrożyły innowacyjny trzyletni system szkolenia.

System ten jest skonstruowany w taki sposób by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki – czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe.

Warmia i Mazury dołączają do szkoleń podstawowych

W tych dniach mija właśnie rok od inauguracji szkoleń podstawowych jako nowej formy szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Rok po tym jak pierwsi żołnierze rozpoczęli tzw. „szesnastki” na Podkarpaciu, pierwsi ochotnicy rozpoczynają te same szkolenia na Warmii i Mazurach.

Czym jest „szesnastka”?

Podobnie jak podczas dotychczas realizowanych tego typu szkoleń tak i teraz 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym i skierowane jest do tych osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową.

Pierwszy dzień tzw. „szesnastki” to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są tzw. „testowi wejściowemu” sprawności fizycznej i badaniu współczynników masy ciała.

Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej czy też topografii.

Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią – najnowocześniejszą polską konstrukcją – karabinkiem MSBS Grot.

Podczas szkolenia ogniowego statystyczny Terytorials zużywa ok. 100 sztuk amunicji. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.

Ochotnicy to osoby pełnoletnie z polskim obywatelstwem, niekarane za przestępstwa umyślne, które rzuciły sobie wyzwanie. Jako osoby szczególnie związane ze swym regionem i ze swymi społecznościami są gotowi, by nauczyć się skutecznej walki oraz obrony i wspierania swoich małych ojczyzn

– podkreśla ppłk Mirosław Tołodziecki, dowódca batalionu lekkiej piechoty w Morągu. Formacja pomoże im osiągnąć oczekiwany standard w ciągu trzech lat.

Zwieńczeniem „szesnastki” będzie uroczysta przysięga wojskowa

Zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego będzie uroczysta przysięga żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową, która odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku w Parku Miejskim w Morągu. Weźmie w niej udział blisko 300 ochotników.

Składającym przysięgę towarzyszyć będą ich koledzy, którzy od 3 marca 2018 roku równolegle realizują 8-dniowe szkolenie wyrównawcze.

16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów.

W ciągu trzech lat żołnierze będą szkolić się minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów będzie wymagało większego zaangażowania.

Kim jest statystyczny Terytorials?

Na dzień 7 kwietnia br. w Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: ponad 7 tys. żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych. 

Przeprowadzone analizy pokazują, że ponad 49% żołnierzy TSW posiada wykształcenie średnie, a prawie 32% wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym  to niecałe 9% żołnierzy.

Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne.

Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków. 

Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 31 lat.

W WOT służbę pełni ponad 9% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.

Monika Jabłońska – rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *