środa, 17 kwietnia, 2024
InformacjePolicja

Wniosek o zdjęcie sprawy z wokandy

Właśnie wróciłem z olsztyńskiego Sądu Okręgowego, gdzie złożyłem dokument, który zatytułowałem: Ponowny wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu, wraz z wnioskiem o zdjęcie sprawy z wokandy. Dziwi Was to? Mnie też! Ale najnormalniej w świecie, boję się olsztyńskiej ośmiornicy! 😉

W związku ze szczególnie skomplikowanym stanem faktycznym sprawy, ponownie wnoszę o przyznanie mi pełnomocnika z urzędu. A w celu zapewnienia mi prawa do obrony poprzez udział tego pełnomocnika w sprawie, wnoszę o zdjęcie sprawy z wokandy wyznaczonej na dzień 19 maja 2017 r., godz. 8:30, sala 331.

Uzasadnienie

Zgodnie z powszechnym poglądem doktryny i judykatury prezentowanym m. in. w  post. Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30.09.2013 r. (Sygn. akt III AUz 451/13), post. Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30.12.2013 r. (Sygn. akt III AUz 589/13), jak i post. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 05.06.2014 r. (Sygn. akt III AUz 1101/14), podstawą przyznania stronie pełnomocnika z urzędu poza jej nieporadnością, jest skomplikowany charakter faktyczny i / lub prawny sprawy.

W przedmiotowej zaś sprawie, tutejszy Sąd, rozpoznaje zarzut naruszenia dóbr osobistych i orzeka o ewentualnej ochronie tych praw. Samo zaś zagadnienie dóbr osobistych jest jedną z najbardziej skomplikowanych instytucji prawa, co spowodowało, że rozstrzygając związane z nią problemy sądy powszechne wydały ponad 5214 orzeczeń w tej sprawie (źródło program Lex Omega – 2017 r.).

Również skomplikowany charakter ma sama forma ochrony dóbr osobistych, która spowodowała, że rozstrzygając związane z nią problemy sądy powszechne wydały ponad 6696 orzeczeń w tej sprawie (źródło program Lex Omega – 2017 r.).

Ponadto podnoszę, że powód w przedmiotowej sprawie dochodzi ochrony dóbr osobistych związanych z pełnioną przez niego funkcją publiczną, pozwany zaś, który rzekomo naruszył te dobra wykonywał służbę w interesie publicznym, jako dziennikarz czasopisma Ku Prawdzie wpisanego do Rejestru dzienników i czasopism, pod pozycją 927.

Z tego też względu oświadczam, że nie zgadzam się ze stanowiskiem tutejszego Sądu, jak i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, że charakter prawny sprawy nie jest skomplikowany, i wnoszę o umożliwienie mi ochrony moich praw przed niezawisłym sądem, i przyznanie mi pełnomocnika z urzędu w trybie art. 117 k.p.c.

Wniosek o zdjęcie sprawy z wokandy złożony! Czy sprawa mimo wszystko się odbędzie? Zobaczymy już za dwa dni. Zaproszenia nie zdejmuję z mojej… wokandy 😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *