Autoplagiat jako nieetyczna praktyka akademicka — Eryk Kowalczyk

Pod­ję­cie prob­lematy­ki auto­pla­giatu, czyli kryp­topowiela­nia, jest uza­sad­nione w świ­etle tros­ki nie tylko o rzetel­ność naukową, ale również o rzetel­ność odkry­wa­nia

Czytaj dalej

Czy Zofia Kossak była sekretarką Bieruta? — Joanna Jurgała-Jureczka

21 listopa­da w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej miałem przy­jem­ność uczest­niczenia w spotka­niu z Joan­ną Jur­gała-Jureczką, autorką książ­ki “Kos­sakowie. Biały mazur”.

Czytaj dalej

Maryna Okęcka Bromkowa — Mistrzyni mikrofonu i pióra

W połud­nie 15 październi­ka, w 15-tą rocznicę śmier­ci Maryny Okęck­iej-Bromkowej, przy gro­bie mis­trzyni radiowego fachu, zgro­madzili się przy­ja­ciele oraz żur­nal­iś­ci

Czytaj dalej