Nie doładujesz konta dziecka? Możesz być pobity!

Od czerwca br. policjanci z Elbląga pracowali nad sprawą bitej i znieważanej kobiety przez 15-letnią córkę. Śledczy ustalili, że dziewczyna dopuszczała się przemocy w sytuacjach, kiedy nie mogła dostać tego, czego sobie „zażyczyła”. Jej sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich, który podejmie decyzję o dalszym losie 15-latki.

Na początku czer­w­ca br. do polic­jan­tów w jed­nej z podel­bląs­kich gmin przyszła zroz­pac­zona kobi­eta, która nie potrafiła poradz­ić sobie z doras­ta­jącą córką.

Opowiedzi­ała jak to dziew­czy­na zaczęła znę­cać się nad nią i jak jej agresy­wne zachowanie nasi­lało się z tygod­nia na tydzień. Kradła pieniądze, przy­chodz­iła pijana i prze­si­ady­wała w Internecie.

Nas­to­lat­ka najpierw zaczęła ubliżać matce, później ją biła, popy­chała i wyry­wała włosy. Do tego stop­nia, że pokrzy­wd­zona kobi­eta wsty­dz­iła się wyjść z domu.

Kul­mi­nac­ja agresji miała miejsce na początku czer­w­ca br. Kiedy kobi­eta nie doład­owała jej kon­ta inter­ne­towego, 15-lat­ka dotk­li­wie ją pobiła. Wtedy zapadła decyz­ja aby sprawę zgłosić.

Polic­jan­ci przesłuchali rodz­inę, sąsi­adów i samą dziew­czynę, którą skierowali do spec­jal­istów. Sprawa trafiła do sądu rodzin­nego i nielet­nich, który zdi­ag­nozu­je stopień demor­al­iza­cji dziew­czyny i zas­to­su­je wobec niej środek wychowaw­czy.

Zespół Prasowy KWP w Olsztynie.

Ku Prawdzie: dla mnie jest to kolejny dowód na błędne przekonanie, że dziecko powinno być wychowywane… bezstresowo. W tym przypadku ewidentnie zabrakło rodzicielskiego klapsa w momencie, gdy dziecko stawiało kolejne “żądanie”, które miało realizować jego “niezbędne potrzeby”. Doładowanie konta to przyczyna pobicia rodzica, który nie doładował d… dziecka w odpowiednim momencie! Rodzicielski klaps to nie znęcanie się nad dzieckiem a metoda wychowawcza znana i stosowana od zarania ludzkości 😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *