Fundacja Pro Civili

O istnieniu Fundacji Pro Civili dowiedziałem się na spotkaniu autorskim z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim.

Że jest to tajem­nicza fun­dac­ja, przekon­ałem się wpisu­jąc hasło: Fun­dac­ja Pro Civili w wyszuki­warkę Wikipedii. Wyświ­etliło się tylko jed­no hasło!

Nota biograficz­na Janusza Maksymiu­ka, z infor­ma­cją, że w lat­ach 1994–1995 zasi­adał w radzie Fun­dacji Pro CiviliZde­cy­dowanie więcej infor­ma­cji uzyskałem po wpisa­niu tego hasła w wyszuki­warkę Google.

Fun­dacji Pro Civili pisał tygod­nik Wprost w numerze 34/2014, w artykule Pro Civili  — nowa odsłona. Cezary Bielakows­ki — dzi­en­nikarz z dzi­ału śled­czego napisał, że

Fundacja Pro Civili to w raporcie Antoniego Macierewicza jeden z kilku dowodów na nielegalne działania Wojskowych Służb Informacyjnych. Raport dowodzi, że fundacja, zarządzana przez oficerów WSI wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, podejmowała przestępcze przedsięwzięcia biznesowe, z których powodu wojskowa uczelnia traciła pieniądze.

Por­tal wPolityce.pl 29 październi­ka 2014 roku zamieś­cił artykuł: Przy­ja­ciel (?) Bro­nisława Komorowskiego zatrzy­many przez proku­raturę. „Moc­ne lin­ki z Fun­dacją Pro Civili i WSI Już we wstępie artykułu autor podał wręcz poraża­jące swo­ją wagą infor­ma­c­je:

Fundacja Pro Civili w wielu kręgach obrosła legendą, dla innych pozostaje tajemnicą. Stojący za nią ludzie mogli przyczynić się do poważnego osłabienia Polski i wielomilionowych strat w mieniu wojskowym. Wiązani są z nią najważniejsi politycy w państwie, w tym Bronisław Komorowski, ale także agenci WSI. Czym była Pro Civili i co łączy ją z zatrzymanym dziś zarządem SKOK Wołomin?.

To co usłysza­łem z ust Woj­ciecha Sum­lińskiego mnie poraz­iło i prz­er­az­iło! Kto boi się prawdy, niech nie słucha tego, co powiedzi­ał Woj­ciech Sum­lińs­ki. Niech nie czy­ta tego, co tutaj przy­taczam!

Jeżeli jed­nak masz ciut odwa­gi i nie jesteś berlińskim kró­likiem, to zapraszam do odsłucha­nia całej wypowiedzi Woj­ciecha Sum­lińskiego na tem­at śledzt­wa, które prowadz­iło swego cza­su CBŚ, i które doty­czyło isto­ty funkcjonowa­nia Fun­dacji Pro Civili. Poniżej cytu­ję zda­nia, które usłysza­łem 10 lutego 2015 roku.

Fundacja Pro Civili to była fundacja, którą założyli oficerowie Wojskowych Służb Informacyjnych, która miała pomagać innym oficerom w trudnych okolicznościach życiowych. W rzeczywistości od pierwszego dnia jej działalność polegała na tym, że drenowane były rozmaite instytucje państwowe.

W związku z jej dzi­ałal­noś­cią śmierć poniosło 17 osób. Wydrenowano… była to kwo­ta lic­zona w mil­iar­dach, nie w mil­ionach. Funkcjonar­iusze CBŚ zain­tere­sowali się sprawą dzi­ałal­noś­ci Fun­dacji Pro Civili, ponieważ wokół tej dzi­ałal­noś­ci zaczęło dochodz­ić do zdu­miewa­ją­cych wydarzeń.

Wszczął procedury kontrolne, i niedługo później znaleziono go martwego. Uznano, że to było samobójstwo. Strzelał do siebie trzy razy, w tym raz z kilku metrów. Oficerowie CBŚ nie przyjęli takiej wersji, zaczęli też interesować się działalnością Fundacji Pro Civili na Wojskowej Akademii Technicznej. To było w czasie gdy Ministrem Obrony Narodowej był pan Bronisław Komorowski.

Na tere­nie WAT dochodz­iło do rzeczy zdu­miewa­ją­cych. Dotar­li do ofi­cera prz­er­ażonego tym, co się dzi­ało na WAT. WAT straciła na dzi­ałal­noś­ci Fun­dacji Pro Civili 400 mil­ionów zło­tych. Ofi­cer został wyrzu­cony z Warsza­wy.

Krzysztof Borowiak poszedł również do Bronisława Komorowskiego. Minister jest powiadamiany o przestępstwach na gigantyczną skalę na WAT i udaje, że nie dostrzega tego procederu. Został, jak to sam nazywa, zaszantażowany, straszony. Bronisław Komorowski odtworzył zapis rozmowy. Było to całkowicie bezprawne działanie. Został zdymisjonowany.

Bro­nisław Komorows­ki nie położył kre­su dzi­ałal­noś­ci tej fun­dacji. Położył kres dzi­ałal­noś­ci osób, które prosiły, mon­i­torowały, wnioskowały o to, by uniemożli­wił dal­szą przestępczą dzi­ałal­ność. To śledzt­wo zmierza­ło do osób na szczy­cie. Były oso­by sku­pi­one wokół Bro­nisława Komorowskiego, a on sam jak chcieli udowod­nić ofi­cerowie CBŚ, miał prowadz­ić w sto­sunku do tej fun­dacji dzi­ałal­ność osłonową. Śledzt­wo zbliżało się do koń­ca.

Pojawili się funkcjonariusze WSI mówiąc, że przejmują to śledztwo. WSI nigdy nie miały żadnej zwierzchności nad Policją. Nigdy nie zostało wyjaśnione, jak to się stało, że wszystkie dokumenty dotyczące tego śledztwa, zostały przekazane oficerom WSI. Działo się to za kadencji pana Rusaka, przyjaciela pana Bronisława Komorowskiego. Śledztwo zakończyło się niczym. Zostało umorzone.

Tu mówimy o mil­iar­dach. O mil­iar­dach, które zniknęły, o osobach, które zginęły. Nigdy niko­mu w tej spraw­ie nie postaw­iono nawet jed­nego zarzu­tu. To wszys­tko nie mogło­by się zadzi­ać, gdy­by nie zdu­miewa­jące zachowanie Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej Bro­nisława Komorowskiego.

Moim podsumowaniem informacji, które powziąłem na spotkaniu z Wojciechem Sumlińskim, będą pytania: Fundacja Pro CiviliW jakim kraju ja żyję? Kto w tym kraju rządzi? Co robią organy państwa, by chronić społeczeństwo przed grabieżą i mordami? Gdzie jest sprawiedliwość?

 

 

 

8 myśli na temat “Fundacja Pro Civili

 • 7 czerwca 2016 o 21:08
  Permalink

  Zostaw­cie ten tem­at i juz pieni­az­ki sa ale nie dowiecie sie na co i komu a to ze ktos zgi­nol co drazyl temet to nor­malne zachowanie. Dzis znow widzialem ze w tvp porusza­ja ten tem­at zalu­je ze wiem tak duzo nawet nie macie poje­cie co sie dziej w Polsce i zad­na wladza tego nie wyjas­ni ze stra­chu badz ze wsty­du. Wiec naprawde nie ma sen­su tego poruszac nie wiem czy to bylo tylko zagranie kurskiego aby przy­pom­niec zlego bron­ka czy naprawde ktos chce sie w tym babrac bo jes­li chce cos wyjas­nic to stra­ta cza­su nawet nasz proku­ra­tor jest za malut­ki na takie rzeczy. Zycze spoko­jnego snu w nocy.

  Odpowiedz
  • 7 czerwca 2016 o 21:14
   Permalink

   Dzięku­ję! Hm… chci­ało­by się zakrzyknąć: jak tak dużo wiesz to krzy­cz! Ale to oczy­wiste wołanie… na puszczy 😉 Poz­draw­iam!

   Odpowiedz
 • 15 października 2015 o 22:25
  Permalink

  Przy­pad­kiem trafiłam dzisi­aj na Pana blog.Jestem w trak­cie czy­ta­nia po raz dru­gi Niebez­piecznych związków ‚skończyłam i zaczęłam od nowa, obe­jrza­łam prelekc­je W. Sum­lińskiego na YOU TUBE,jakiś pogląd i wiado­moś­ci miałam ‚mimo tego czy­ta­jąc jego ksiązke miałam wrażenie,że to co on pisze to jak­iś sce­nar­iusz do filmu.Ale jed­nak to jest trag­icz­na praw­da o Polsce.W głowie się nie mieści,że taki śmieć służą­cy ruskim mógł być prezy­den­tem Pol­s­ki, w jakim stop­niu ta ośmior­ni­ca oplotła nasz Kraj,tragedia tym bardziej ‚że jed­nak zna­j­du­ja sie kre­tyni wierzacy,że bronek to taki brat łata,niedorajda,taki wioskowy głu­pek, a to jest zim­ny ‚wyra­chowany i niebez­pieczny gracz. ” Kilkuset morder­ców rzadzi Pol­ską” cały czas na cza­sie.

  Odpowiedz
  • 16 października 2015 o 09:03
   Permalink

   Dzięku­ję! Trag­iczne jest to, że opisana przez W. Sum­lińskiego praw­da w naszym państ­wie… nie ma znaczenia, co Pani zauważyła. Ośmior­ni­ca w rozk­wicie także w Policji… rządzą cwa­ni­a­cy, których atutem jest to, że są namaszczeni przez par­tyjnych kacyków. Przykład byłego Komen­dan­ta Głównego Policji Dzi­ałoszyńskiego, który po prze­jś­ciu na emery­turę ruszył w … poli­tykę. Bezczel­ność, która mogła wydarzyć się tylko w Polsce 😉 Pole­cam książ­ki Sum­lińskiego o kulisach śmier­ci Popiełusz­ki!

   Odpowiedz
  • 23 maja 2015 o 23:43
   Permalink

   Dzięku­ję! Tobie “bla bla bla” innym… praw­da!

   Odpowiedz
 • 24 kwietnia 2015 o 19:12
  Permalink

  Proszę to jak najsz­erzej rozpowszech­nić we wszys­t­kich możli­wych medi­ach z dowoda­mi i to jak najszy­b­ciej. No i oczy­wiś­cie uważać na seryjnego “samobójcę”

  Odpowiedz
  • 24 kwietnia 2015 o 20:39
   Permalink

   Dzięku­ję! To nie nowość! W medi­ach jest tego sporo…

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *