Lidzbark Warmiński — Pili na grobie ojca i zostali zatrzymani?!

Dzisiaj otrzymałem następującą, wstępną informację o zdarzeniu, które miało miejsce na terenie Lidzbarka Warmińskiego: wczoraj ok. 22:00 dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych, po tym jak na grobie ojca jednego z nich, urządzili sobie miejsce picia alkoholu.

Ponieważ ostat­nio obser­wu­ję różne przy­pad­ki zatrzy­mań oby­wa­teli RP przez policję, i to takie, które już na pier­wszy rzut oka wyda­ją się bezpod­stawne, postanow­iłem sprawdz­ić u źródła powyższą, wstęp­ną infor­ma­cję Zespołu Pra­sowego KWP w Olsz­tynie.

Infor­ma­cji udzielił mi Ofi­cer Pra­sowy KPP w Lidzbarku Warmińskim pod­kom. Moni­ka Klepac­ka

Co się okaza­ło? Chodz­iło o inter­wencję policji w spraw­ie uszkodzenia samo­chodu zaparkowanego przy cmen­tarzu. A spraw­ca tej kolizji, sam poin­for­mował inter­we­ni­u­ją­cych polic­jan­tów, że to na gro­bie ojca, wraz z kolegą spoży­wał alko­hol.

News okazał się… mylący, ale jeden fakt okazał się prawdziwy: pili na grobie ojca. No cóż… de gustibus non est disputandum 😉

Moja roz­mowa z Ofi­cerem Pra­sowym KPP Lidzbark Warmińs­ki:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *