Stop dewastacji Polski! Deal nad Narodem już zawarty!

Jestem świeżo po lek­turze wspom­nień Tomasza Budzyńskiego, emery­towanego majo­ra Agencji Bez­pieczeńst­wa Wewnętrznego, byłego Sze­fa Del­e­gatu­ry ABW w Lublin­ie. I przyz­na­ję się. Jestem

Czytaj dalej