Wprowadzić cenzusy wyborcze! Marian Zdankowski

06.12.2018 — Mar­i­an Zdankows­ki wypowia­da się pod­czas debaty zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację Deba­ta na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie: Czy Polsce jest

Czytaj dalej