Pamiętamy o Wołyniu zawsze!

8 lipca 2018 r. w niedzielne, gorące południe, udałem się na olsztyński cmentarz komunalny przy ulicy Poprzecznej, by zarejestrować wzruszającą ceremonię. W tym dniu Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia w Olsztynie, czciło pamięć Polaków pomordowanych w 1943 roku, podczas rzezi wołyńskiej. 

Towarzyst­wo Miłośników Woły­nia i Pole­sia w Olsz­tynie dzi­ała już blisko ćwierć wieku. Każdego lip­ca, w kole­jną rocznicę krwawej niedzieli 1943 roku na Wołyniu, członkowie Towarzyst­wa spo­tyka­ją się, aby pomod­lić się za zamor­dowanych Polaków.

Po mszy w koś­ciele św. Józe­fa, miłośni­cy Woły­nia spotkali się na cmen­tarzu przy ul. Poprzecznej, przy sym­bol­icznej mogile Polaków — ofi­arach tragedii Woły­nia i Małopol­s­ki Wschod­niej.

Skrom­ną liczeb­nie ale wielką duchową uroczys­tość poprowadz­ił Piotr Lisiec­ki — Prezes Towarzyst­wa Miłośników Woły­nia i Pole­sia w Olsz­tynie.

Było krótkie przemówie­nie Preze­sa, była mod­l­it­wa, było składanie kwiatów, było pale­nie zniczy i  było… wzrusze­nie. Pamię­tamy o Wołyniu zawsze!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *