W monarchii kradnie jeden!

Dr Rafał Brzeski spotkanie z mieszkańcami Olsztyna — 18 maja 2016 r. — zakończył refleksjami na temat konieczności angażowania się w życie publiczne, skuteczności kontrwywiadu obywatelskiego w kontroli poczynań rządzących i zwierzył się, że jest… monarchistą

Pies szczeka karawana idzie dalej. Najważniejsze żeby robić, a nie żeby gadać i wrzeszczeć. My umiemy nakrzy­czeć. Gorzej z robotą. Robić po cichu swo­je. Jeżeli ten rząd będzie robił to, co obiecał, swo­je, po cichu, to będzie bard­zo dobrze. Jeżeli nie będzie to praw­dopodob­nie młodzież szy­bko pozbawi… Patrzeć na łapy.

Sporo rzeczy nie jest nagłaś­ni­anych, a jest robionych. Nagle jakąś ustawę zro­bili, jakąś poprawkę, czy coś innego.

To nic nie daje zadz­wonić do sej­mu. Bo to jest za mało. Tu trze­ba uzmysłow­ić lokalne­mu poli­tykowi posłowi, że kolego… nie będzie wybrany.

Ja jestem monar­chistą dlat­ego, że to naj­tańszy sys­tem władzy. Bo owszem krad­nie, ale jeden. Przez jed­no pokole­nie. Kiedy? Na samym początku się nasy­ci. Później… zbudu­je sobie pałac, ale ten pałac zosta­je. Kupi książek… To jest naj­tańszy sys­tem. A tak, to co cztery lata nowi krad­ną. Monar­chistów jest coraz więcej, tylko siedzą cichutko…

W monarchii kradnie jeden! Mnie przekonuje taka argumentacja Rafała Brzeskiego, do wyższości monarchii nad demokracją, jako najtańszego systemu sprawowania władzy. Także ja chciałbym, aby okradał mnie jeden — władca — a nie 460 posłów, i to zmieniających się co cztery lata! Cała wypowiedź na załączonym filmie.

 

 

 

2 myśli na temat “W monarchii kradnie jeden!

 • 22 listopada 2016 o 22:35
  Permalink

  To zależy w jakiej demokracji. Krzysztof Kieślows­ki po pię­ci­o­let­nim poby­cie na zachodzie stwierdz­ił, że tam nauczył się szanować pub­liczne pieniądze.
  Moim zdaniem pod­sta­wowa zasa­da: powin­no być czytelne pra­wo i powin­no ono być przestrze­gane.
  U nas rząd roz­da­je pub­liczne pieniądze na orga­ni­za­c­je religi­jne między inny­mi — toruńskie (w wiadomym celu), które powin­ny się finan­sować samodziel­nie płacąc podat­ki i ten rząd nie ponosi żad­nej kon­sek­wencji swego BEZPRAWNEGO postępowa­nia. Do nor­mal­noś­ci jeszcze nam baaard­zo daleko.

  Odpowiedz
  • 22 listopada 2016 o 22:46
   Permalink

   Dzięku­ję! Dodałbym — do prawa i spraw­iedli­woś­ci jeszcze nam baaaard­zo daleko 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *