Władza deprawuje! Już dosyć Prezydenta Grzymowicza! E. Wirska

16 kwietnia 2018 roku w Olsztynie,  miała miejsce konferencja prasowa Zarządu Regionu partii Solidarna Polska. Elżbieta Wirska otwierając konferencję poinformowała, że 7 kwietnia odbył się pierwszy zjazd delegatów Solidarnej Polski z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Efek­tem tego zjaz­du był wybór Zarzą­du Regionu. Elż­bi­eta Wirs­ka doty­chczas była odgórnie namaszc­zona przez władze kra­jowe Sol­i­darnej Pol­s­ki, na przed­staw­iciela tej par­tii w naszym region­ie.

Zjazd w wyniku głosowa­nia wybrał nowy Zarząd. Prze­wod­niczącą została… Elż­bi­eta Wirs­ka. Czy ktoś przewidy­wał inny wynik głosowa­nia? Ja postaw­iłbym każde piniądze na taki rezul­tat tego… demokraty­cznego głosowa­nia 😉

Jed­nak clou kon­fer­encji to była odpowiedź nowej / starej Prze­wod­niczącej na pytanie zadane przez Andrze­ja Adamow­icza z Echa Pur­dy:

Czy rozważaliście Państwo kandydaturę kogoś spośród Was, na Prezydenta Olsztyna w najbliższych wyborach?

Odpowiedź Elż­bi­ety Wirskiej była… bez jaj 😉 Chce się i boję się? Pani Elż­bi­eto… trze­ba wal­ić pros­to z mostu, jak chce się być… wiary­god­nym!

Z całej wypowiedzi Elżbiety Wirskiej — w kwestii tegorocznych wyborów samorządowych — mi najbardziej do gustu przypadło stwierdzenie: Władza deprawuje! Już dosyć dla Prezydenta Grzymowicza! Brawo! I ja tak sądzę. Czas na zmiany! Dosyć republiki kolesiów Grzymowicza, Małkowskiego, czy innego… niepartyjnego. Czas na… Olsztyn!

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *