środa, 24 kwietnia, 2024
InformacjeRozmowy o Ojczyźnie

Jestem w obiegu! Recyklomat i moje miasto bez odpadów?!

Automat do recyklingu odpadów plastikowych i program lojalnościowy dla tych, którzy chcą być w obiegu – to elementy rozpoczętej 30 października przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej akcji promującej gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Inicjatywa Narodowego Funduszu pn.:

Moje miasto bez odpadów. Jestem w obiegu!

ma charakter lokalny. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to jak ważne jest, aby każdy z nas w domu, miejscu pracy czy na spacerze dbał o właściwą segregację odpadów.

Automat do recyklingu udostępniony przez NFOŚiGW jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Mogą z niego korzystać wszyscy pracujący i mieszkający w pobliżu siedziby NFOŚiGW przy ulicy Konstruktorskiej 3a w Warszawie.

Pierwszymi użytkownikami recyklomatu, obecnymi dziś (30.10.2020 r.) przy jego inauguracyjnym uruchomieniu, byli: Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski oraz Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk, który nadzoruje w Narodowym Funduszu realizację programów wsparcia dla sektora gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dla planety, dla Twojego miasta, dla Ciebie!

NFOŚiGW zachęca do wzięcia sprawy plastikowych odpadów w swoje ręce i przyniesienia ich do recyklomatu: aby być w obiegu, chronić planetę, regularnie oczyszczać swoje najbliższe otoczenie z uciążliwych odpadów i poprawiać jakość swojego życia.

Automat przyjmuje butelki po napojach i nakrętki (wrzucane do osobnego pojemnika), opróżnione z płynów. Następnie zgniata je, w ten sposób przygotowuje częściowo sprasowany surowiec.

Za oddane prawidłowo butelki PET można otrzymać wielorazowe, w 100% biodegradowalne, butelki na zimne napoje. Zasada jest prosta:

pierwsze trzy osoby, które w ciągu miesiąca zgromadzą 100 pkt., czyli oddadzą 100 szt. plastikowych butelek, otrzymają upominki od NFOŚiGW.

Aby wejść do gry o czyste miasto i wielorazowe butelki należy zarejestrować się w aplikacji mobilnej „Jestem w obiegu”, dostępnej w AppStore i Google Play.

Wszystkie surowce pozyskane z recyklomatu będą przekazywane do przetworzenia i powtórnego wykorzystania. A informacje o poziomie zbiórki będą publikowane na stronie www.jestemwobiegu.pl i www.nfosigw.gov.pl/jestemwobiegu, gdzie można znaleźć wszystkie informacje o akcji, która potrwa dwa lata.

Realizacja projektu wspiera promowanie proekologicznych postaw i prawidłowe postępowanie z odpadami plastikowymi wśród okolicznych mieszkańców, pracowników biur, gości oraz pracowników Narodowego Funduszu.

Finansowanie gospodarki odpadami przez NFOŚiGW

Narodowy Fundusz oferuje finansowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu nowoczesnej i efektywnej gospodarki odpadami w programach krajowych („Racjonalna gospodarka odpadami”, „Gospodarka o obiegu zamkniętym”) i zagranicznych, w tym unijnych: działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach POIiŚ 2014-2020.

NFOŚiGW jako instytucja finansująca różnorodne przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, w tym wspierające wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, chce podkreślać wagę codziennych zachowań każdego z nas, których suma daje dopiero globalny efekt w postaci poprawy stanu środowiska naturalnego.

Powszechnie używana pojedyncza plastikowa butelka PET prawidłowo oddana do recyklomatu to symboliczna „cegiełka” w upowszechnianiu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Plastik – globalny problem, lokalne rozwiązania

Plastik występuje już niemal w każdym elemencie ekosystemów: wodzie, powietrzu, glebie, a nawet w organizmach żywych. Tylko zmniejszenie ilości plastikowych odpadów, trafiających na składowiska oraz bezpośrednio do środowiska, może zahamować ten proces.

Prawidłowa segregacja odpadów i wysokie poziomy odzysku surowców, a następnie możliwość ich powtórnego wykorzystania, np. w przypadku plastiku do produkcji nowych opakowań lub pozyskania energii, to jeden z kluczowych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Liczba zużywanych codziennie jednorazowych opakowań plastikowych jest szczególnie widoczna w miastach.

Jednak, jak wynika z danych GUS za 2018 r.: tylko 40% plastiku z odpadów komunalnych jest powtórnie przetwarzana, a to oznacza, że ponad 400 tys. ton plastiku rocznie jest „marnowane” i zwiększa zanieczyszczenie środowiska w Polsce.

Dobrym sposobem na zachęcenie Polaków do systematycznego zwiększania poziomu recyklingu odpadów są nowe rozwiązania w postaci małej architektury, czyli automatów do odzyskiwania surowców.

Ich atutami są dostępność i łatwa obsługa oraz możliwość wsparcia w edukacji i kształtowaniu dobrych nawyków związanych z segregowaniem odpadów np. przez systemy lojalnościowe.

Recyklomaty symbolizują nowy wymiar selektywnej zbiórki odpadów i wspierają promocję zasad recyklingu w codziennym życiu mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców miast.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

2 komentarze do “Jestem w obiegu! Recyklomat i moje miasto bez odpadów?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *