sobota, 20 kwietnia, 2024
Jerzy JaśkowskiZdrowie

Zaburzenia endokrynologiczne a szczepienia dzieci

Tylko 6% pracowników Służby Zdrowia jest na tyle głupich, że szczepi się przeciwko grupie. Niestety, jak to pokazuje TV, zajmują oni najczęściej stanowiska administracyjne i wykorzystują je do napełniania kabzy koncernom farmaceutycznym.

Wiadomo każdemu jako tako zorientowanemu lekarzowi, że np. nowoczesne pestycydy doprowadziły do znikania fok w Morzu Północnym. Doprowadziły do feminizacji samców ryb w akwenach hodowli brytyjskich, zasilanych ściekami.  Doprowadziły do modyfikacji układu rozrodczego aligatorów na Florydzie.

Bifenole mają wpływ na coraz częstsze zaburzenia płci u mężczyzn. Zamiast wycofania się z produkcji chemicznych preparatów, wpływających na modyfikację zaburzeń seksualnych, Unia Europejska lansuje pojęcie gender i wprowadza w dokumentach trzecią płeć – obojnaków.

A przecież wiadomo, że te środki zakłócają procesy hormonalne. Są to związki  chemiczne naturalne, lub sztuczne, ale obce dla naszego ludzkiego organizmu. Substancje te przeszkadzają w prawidłowej pracy poszczególnych narządów, doprowadzają do poważnych chorób, m.in. raka.

Bifenole są spotykane w większości tworzyw sztucznych. Ftalany są wszechobecne w materiałach budowlanych, czy kosmetykach. Glifosat znajduje się już w ponad 80 preparatach rolniczych, a wiadomo, że jest rakotwórczy. Pomimo posiadanej wiedzy już od 1930 roku, kiedy to stwierdzono, że Bifenole – BPA odkryte w 1891 roku, mogą naśladować działanie hormonów estrogenowych w organizmie człowieka, nie wydano zakazu ich stosowania.

Związki EDC odgrywają istotną rolę w powstawaniu następujących chorób: niepełnosprawności intelektualnej, otyłości, raka prostaty, raka piersi, cukrzycy typu 2, niepłodności u mężczyzn, dysfunkcje narządów rodnych u kobiet,  wnętrostwo, śmiertelność związaną z ograniczeniem testosteronu, choroby układu krążenia i immunologiczne.

Stopień ciężkości tych chorób zależy zarówno od dawki przyjmowanej, jak również od czasu przyjmowania. Innymi słowy, czym młodsze dziecko zaczyna być karmione związkami EDC, tym skutki będą gorsze dla jego zdrowia.

Największe spustoszenie czynią związki EDC u kobiet w ciąży i u płodów. Pod wpływem tych związków stwierdzono: • uszkodzenia struktur mózgu • zaburzenia uczenia się • wczesne dojrzewanie • wczesne występowanie cech płciowych 3-rzędowych • zaburzenia w cyklu miesięcznym u kobiet • dysfunkcje jajników • bezpłodność • nieprawidłowe zachowania seksualne – homoseksualizm • stymulacja komórek raka prostaty • otyłość • przerost prostaty z jednoczesnym zmniejszeniem produkcji plemników • zmiany odporności.

Efektem realizacji depopulacji poprzez te związki jest spadek liczby plemników w jednym ejakulacie u mieszkańców Polski z ok. 350 milionów w latach 70. ubiegłego wieku, do ok. 50 milionów obecnie. Wartość  50 milionów była uznawana za bezpłodność.

Pomija się zupełnym milczeniem badania żydowskiego naukowca Yehuda Shoenfelda udowadniające, że szczepionki są odpowiedzialne za choroby autoimmunologiczne.

VII miejsce wśród najbardziej niebezpiecznych leków na Ziemi, zajmuje szczepionka przeciwko rota wirusom, czyli zwykłej biegunce. Szczepionka zawiera żywe szczepy wirusa G1, G2, G3,G4, i P1. Dodatkowo trucie jest wzmocnione zawartością Polisorbatu 80, powodującego zmiany deformacyjne narządów rodnych oraz zawiera płodową surowicę bydlęcą, a także fragmenty cirkowirusa, który infekuje świnie.

Okazuje się, że lobbyści firmy Bayer i Basf, tych samych, co tworzyły potęgę faszyzmu, zmieniły dokumenty unijne stwierdzając, że „specyficznie zaprojektowane pestycydy do zaburzeń układu wydzielania wewnętrznego owadów docelowych” nie mogą być wycofane z rynku.

Pomimo wypowiedzi European Society of Endocrinology, The European Society of Pediatric Endocrynology, czy Endocrine Society, nadal będziemy truci tymi związkami. Nie ma także co liczyć na namiestników zawiadujących naszym biednym krajem.

Musisz pamiętać Szanowny Czytelniku: Rządzenie ludźmi jest najbardziej dochodowym interesem na świecie. Dla Polaków wyznaczono tylko i wyłącznie rolę podatnika netto do Unii i depopulację do poziomu 15 300 000.

Pamiętaj! Jeśli jakąś chorobą nagle się interesują urzędnicy i politycy przygotowując ustawy, robią to na zlecenie firm farmaceutycznych! Jeżeli natomiast milczą o czynnikach powodujących utratę zdrowia, czy śmierć, to także robią to na polecenie koncernów, nie tylko farmaceutycznych.

Życzę szczęśliwego Nowego Roku! Jerzy Jaśkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *